Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Культура, Искусство

Зрушення у духовному житті після смерті Сталіна  Просмотрен 377

Хрущовська "відлига" сприяла національно-духовному пробуд­женню і культурному розвитку України.

Стало можливим відкрите обговорення проблем збереження укра­їнської мови, розширювалися сфери її вживання. Розпочалося ви­дання багатотомного словника української мови, збільшилося ви­дання україномовних книжок.

Проте, з іншого боку, здійснювалися заходи, які ослаблювали позиції української мови. У 1958 р. був прийнятий закон про зв'язок школи з життям, за яким, зокрема, батьки не мали права відмо­витися від вивчення їхніми дітьми російської, англійської чи німе­цької мов, однак могли відмовитися від української.

Непослідовність "українізації" особливо виразно спостерігалась на результатах книговидавничої справи. У 1959 р. книжки україн­ською мовою становили 53% усіх книг, опублікованих в Україні, у 1958 р. - 60%, у 1960 р. - 49%. Та вже в 1965 р. цей показник знизився до 41% і далі неухильно зменшувався.

Вживалися заходи щодо підвищення престижу української нау­ки. Виходять друком фундаментальні наукові праці: "Українська Радянська Енциклопедія", "Історія української літератури". Вида­ються фахові журнали українською мовою.

Відтворюється історія українського народу: з 1957 р. почав вида­ватися "Український історичний журнал", почалася підготовка ба­гатотомної "Історії міст і сіл України".

Реабілітовано багатьох діячів української культури. Серед них — О.Олесь, М.Вороний, Г.Косинка, М.Ірчан, О.Досвітній, О.Ковінька, В.Мисик та багато інших. У газетах і журналах друкувалася велика кількість статей про повернуті українській культурі імена. Видавалися кращі твори реабілітованих письменників, з'явилися літературознавчі праці про них.

...

Предыдущая статья:Політика, культура, господарство наприкінці 40-х — у першій половині 50-х років Следующая статья:Політика зросійщення та жорсткого централізму
page speed (0.0753 sec, direct)