Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Культура, Искусство

УКРАЇНА У 1960-1990-Х РОКАХ  Просмотрен 392

Черкашина

...

Леонід Брежнєв не був войовничим шовіністом, але інтереси зміцнення централізованої держави вимагали здійснення курсу на «зближення націй», тобто нівелювання національних відмінностей. В суспільстві, що охоплює більше ста різних народів, радянське ке­рівництво повинно було знайти спосіб сформувати відчуття спільної тотожності й мети. За ідеологічною завісою ховався вже давно відо­мий порядок денний — русифікація.

Кремль через ЦК КПУ проводив систематичну політику розши­рення вживання російської мови в Україні та обмеження української. Влада використовувала ряд прямих і непрямих засобів, щоб змусити людей користуватися російською мовою. Успішність у навчанні стави­лася в залежність від доброго володіння російською мовою. Найцікаві­ші й найважливіші публікації в Україні виходили російською мовою.

Спостерігався сильний тиск у містах, спрямований на викорис­тання російської мови, а з української знущалися як з «селюцької».

Якщо людина розмовляла виключно українською мовою, то це на­віть могло поставити під сумнів політичну лояльність. Під вивіскою «обміну спеціалістами між республіками» заохочувалось пересе­лення в Україну росіян та направлення українців у інші республі­ки. Ці процеси спричинили до значного збільшення кількості росіян, котрі проживають в Україні.

З 1960 по 1989 pp. населення України зросло з 42,5 до 51,7 млн. чол. Протягом 60-80-х років неухильно зменшувалась частка українців серед населення республіки (з 76,8 % у 1959 р. до 72,7 % у 1989 p.), та зростала частка росіян (з 16,7 % до 22,1 %).

Індустріалізація, урбанізація і модернізація значно зменшили традиційну класову структуру населення. У 1970 р. із загальної кіль­кості робочої сили (16 млн. чол.) близько 2/3 класифікувалися як промислові робітники. За одне покоління робітники перетворилися з виразної меншості на переважаючу більшість робочої сили України. Пролетаріат не лише швидко зростав, а й ставав більш українським з точки зору його етнічного складу. В Україні дуже зросла, особли­во за останні десятиліття, кількість фахівців із вищою освітою. Між 1960 і 1970 pp. Їх число подвоїлося з 700 тис. до 1,4 млн. Але й тут росіяни зберегли свою велику присутність, складаючи в цій со­ціальній групі понад третину.

...

Предыдущая статья:Історичний портрет - Лесь Курбас (1887-1937) (Олександр Степанович) Следующая статья:Суспільно-політична динаміка життя українського суспільства
page speed (0.2843 sec, direct)