Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Культура, Искусство

Українізація.  Просмотрен 215

«Для зміцнення Союзу» згідно ленінських зауважень, у 1923 р. XII з'їзд РКП(б) вперше оголосив небезпекою російський великодержавний шовінізм і проголосив політику «коренізації» в республіках. В Україні вона називалася українізацією, хоч насправді була дерусифікацією, адже у 1919 р. 85% середніх шкіл мали російськомовний статус. Ця політика була спробою спрямувати національний рух у соціалістичне русло шля­хом залучення представників корінних національностей до управління, ширшого використання національних мов.

У 1922 р. українці складали лише 23% із 55 тис. членів КП(б)У і 35% - уряду. (Субтельний О. - с 338). Слід було змінити це співвідно­шення, щоб задовольнити національно свідомі верстви в Україні ра­дянській і наддністрянській, показати приклад колоніальним країнам у вирішенні національного питання. В цілому мав рацію С.Петлюра: «Взагалі українізація справляє враження певного тактичного ходу з боку більшовиків, коли він не дасть бажаних наслідків, то про нього швидко забудуть». (Цит. за: Зайцев Ю. та ін. - с 257-256).

Формальним початком українізації вважаються декрети уряду УРСР 1923 р. про заходи з українізації культурно-освітніх установ та допомогу розвитку української мови. Однак проект закону про україні­зацію розглядався Політбюро ЦК КП(б)У ще у 1920 р. (Минуле Ук­раїни: відновлені сторінки. - с. 104).

Із заміною першого секретаря (персека) ЦК КП(б)У німця Е.Квірінга євреєм Л.Кагановичем (1925 p.), який неохоче, але слухняно вико­нував волю центру, українізація набула темпів. її проводили голова РНК республіки Влас Чубар, нарком освіти Олександр Шумський, М.Скрипник, Г.Гринько та ін. До процесу українізації приєдналися діячі науки й культури в еміграції, які, за прикладом М.Грушевського, по­верталися в Радянську Україну. У 1929 р. в УРСР діяло 80% шкіл з українською мовою навчання, що в цілому відповідало частці українців в республіці, а також понад 30% вузів, переважати навіть у КП(б)У та більшості міст.

Українізація супроводжувалася створенням кращих умов для роз­витку національних меншин. Так, у 1924 р. у складі України утворено Молдавську Автономну Радянську Республіку. Було засновано російські, німецькі, єврейські, болгарські, польські та ін. національні райони, сотні національних сільрад, шкіл, газети, театри тощо.

Предыдущая статья:Причини згортання українізації Следующая статья:Спротив коренізації. Початок репресій.
page speed (0.0185 sec, direct)