Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Изучение языков

Обгрунтуйте, які обов'язкові компоненти наукового тексту супроводжуються наведеними означеннями оцінного характеру, і підкресліть спільні їх ознаки.  Просмотрен 505

 1. Підготовка до участі у науковій дискусії, полеміці
 2. АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИС УЧАСНИКУ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ
 3. Підготовка і написання наукової статті
 4. НАУКОВОЇ СТАТТІ
 5. Мета і завдання статті. • Статтю присвячено такому питанню, як ... • Мета статті полягає в то..
 6. Українська наукова мова у термінологічному вимірі і в контексті вимог Болонського процесу
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМО- І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ ДО РОЗДІЛУ 4
 8. Як називають письмовий виклад змісту наукового джерела (лекції, параграфа, розділу, книги, статті, виступу, доповіді тощо)?
 9. Які з наведених групами ознак найточніше та найповніше характеризують науковий стиль мови?
 10. Введіть українською мовою у науковий контекст цитати, подані мовою оригіналу. Перевірте відповідність чинним нормам оформлення цитат у сучасній українській мові.
 11. Опрацюйте фонди бібліотечних каталогів і складіть список вітчизняних та зарубіжних джерел, де публікуються анотації й реферати наукових праць з обраної вами спеціальності.
 12. Науково-популярне видання „Письменники Запорізького краю" (2002 p.). "* 4.3.11.

5.1.3.1.Наукова, фундаментальна, актуальна, важлива, ключова,
провідна, гостра, прикладна, глобальна, нерозв'язана,
:-"і дискутабельна, невирішувана, сучасна, першочергова,

нагальна.
. 5.1.3.2.Точна, вичерпна, повна, детальна, суттєва, важлива, цінна,
необхідна, одержувана, оперативна, термінова, достатня,
э нова, поточна, узагальнена, остання, об'єктивна, попередня.

,")v 5.1.3.3.Першочергова, найближча, кінцева, поставлена, головна, прикладна, конкретна, певна, визначена, окреслена. 5.1.3.4.Наукова, головна, основна, практична, конкретна, реальна, поставлена, зазначена, проміжна, комплексна. . >Оі 5.1.3.5.Бухгалтерська, графічна, судова, кримінальна, сучасна, додаткова, технічна, почеркознавча, термінова.

Відповіді: а) інформація; б) проблема; в) мета; г) задача; д) експертиза.

5.1.4. Обгрунтуйте, що саме характеризують у науковому тексті
означення оцінного плану, наведені групами. Підкресліть спільні
ознаки цих понять.

5.1.4.1.Важливий, обраний, намічений, подальший, головний, генеральний, вирішальний, новий, перспективний.

5.1.4.2.Науковий, об'єктивний, конкретний, здійснений, усебічний, ґрунтовний, повний, вичерпний, детальний, порівняльний, реальний, глибокий, якісний, кількісний, контекстний.

5.1.4.3.Сучасний, традиційний, допоміжний, основний, статистичний, діалектичний, аналітичний, новий,

експериментальний, дедуктивний, соціологічний, ,,'. поріїшялміо-історичний, емпіричний, провідний.

5.1.4.4.Аналогічний, перевірочний, новий, важливий, цікавий, блискучий, переконливий, унікальний, запланований, здійснений, лінгвістичний, навчальний, асоціативний, науковий, технічний.

5.1.4.5.Конструктивний, логічний, досліджуваний, аналізований, описуваний, спостережуваний, технічний, науковий.

5.1.4.6.Вторинний, об'єктивний, мовний, позамовний, головний, суб'єктивний, фінансово-бюджетний, важливий.

Відповіді: а) факт; б) напрям; в) метод; г) експеримент ; д) аналіз; є) фактор (чинник); є) об 'єкт.

Предыдущая статья:ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМО- І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ ДО РОЗДІЛУ 4 Следующая статья:Як називають письмовий виклад змісту наукового джерела (лекції, параграфа, розділу, книги, статті, виступу, доповіді тощо)?
page speed (0.0095 sec, direct)