Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Изучение языков

Підготовка до участі у науковій дискусії, полеміці  Просмотрен 553

 1. АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИС УЧАСНИКУ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ
 2. Підготовка і написання наукової статті
 3. НАУКОВОЇ СТАТТІ
 4. Мета і завдання статті. • Статтю присвячено такому питанню, як ... • Мета статті полягає в то..
 5. Українська наукова мова у термінологічному вимірі і в контексті вимог Болонського процесу
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМО- І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ ДО РОЗДІЛУ 4
 7. Обгрунтуйте, які обов'язкові компоненти наукового тексту супроводжуються наведеними означеннями оцінного характеру, і підкресліть спільні їх ознаки.
 8. Як називають письмовий виклад змісту наукового джерела (лекції, параграфа, розділу, книги, статті, виступу, доповіді тощо)?
 9. Які з наведених групами ознак найточніше та найповніше характеризують науковий стиль мови?
 10. Введіть українською мовою у науковий контекст цитати, подані мовою оригіналу. Перевірте відповідність чинним нормам оформлення цитат у сучасній українській мові.
 11. Опрацюйте фонди бібліотечних каталогів і складіть список вітчизняних та зарубіжних джерел, де публікуються анотації й реферати наукових праць з обраної вами спеціальності.
 12. Науково-популярне видання „Письменники Запорізького краю" (2002 p.). "* 4.3.11.

Кожна освічена людина повинна розвинути в собі вміння і навики з полемічного мистецтва. Особливе місце це мистецтво і відповідно полемічна культура посідають у професійній діяльності гуманітарія. Ще античні мислителі з метою публічного обговорення гострих, соціально значущих питань широко застосовували діалог, що дозволяло здобувати знання шляхом роздумів, міркувань, спільного обговорення проблеми, пошуків правильного, оптимального та конструктивного рішення. Саме метод діалогу в пошуках істини був обраний Сократом як сенс усього життя. Випробування іронією сократівських бесід пройшли віддані друзі Сократа, його вірні учні, постійні слухачі, захоплені шанувальники. Деякі з них з особливою ретельністю відновили бесіди Сократа, які й досі не тільки не втратили своєї значущості при навчанні культури наукового діалогу, дискусії, полеміки, спору, але й актуалізувались.

Дискусія* (лат. discussio - розглядаю, досліджую) і полеміка (від грец. "військова майстерність") як найпоширеніші різновиди наукового публічного спору мають багато спільного між собою. Так, їх перевага -бути ефективним засобом як переконання, так і формування нових поглядів, захисту прав людини; форми проведення їх - усна й писемна. Разом із тим їх цілі відмінні: мета дискусії - з'ясувати й зіставити різні точки зору, шукати та досягати певного ступеня згоди між учасниками або спільного рішення стосовно тези дискусії; мета полеміки - захистити й утвердити власну точку зору через спростування думки супротивника, перемогти супротивника. Метою визначається відповідно і предмет обговорення: дискутанти розглядають спірні питання з різних, зокрема наукових, тем; полемісти - соціально значущі питання, нові точки зору,

погляди, права людини. Мста та особливості тематики цих різновидів-наукового спору окреслюють специфіку застосовуваних засобів переконання: у дискусії кожен учасник по черзі застосовує при наведенні тверджень ті засоби переконання, які доступні іншій стороні і які вона визнає; кожен з учасників наукової полеміки застосовує ті прийоми, які вважає за необхідні для досягнення перемоги й утвердження власної думки, позиції, погляду.

Завдання 4.2.1. Ознайомтеся з наведеною мовою оригіналу "Пам 'яткою учаснику диспуту", перекладіть її українською мовою та обґрунтуйте кожну позицію.

Предыдущая статья:Нова парадигма електродинаміки фрактального середовища Следующая статья:АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИС УЧАСНИКУ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ
page speed (0.0195 sec, direct)