Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Добыча и разработка природных ресурсов

Вибір та обґрунтування схеми підготовки відкотних горизонтів.  Просмотрен 322

 1. Розкриття, підготовка та відкрито-підземна розробка родовищ
 2. Організація курсового проектування
 3. Загальні методичні вказівки
 4. Визначення запасів родовища корисної копалини.
 5. Орієнтовні техніко-економічні показники по системам розробки
 6. Визначення річної продуктивності підземного підприємства та строк його існування.
 7. Визначення максимальної глибини кар’єру, верхньої та нижньої межі комбінованої розробки родовища.
 8. Орієнтовні техніко-економічні показники збагачення добутої руди
 9. Вибір місця закладення головної розкривної виробки.
 10. Розрахунок поперечного перетину головних розкривних виробок та обґрунтування їх кількості.
 11. Розташованим у лежачому боці
 12. Систематизированные данные о плотности сетей разведочных выработок, применявшихся при разведке месторождений бора в странах СНГ

Згідно гірничо-геологічним умовам обрати та викреслити схему підготовки горизонту.

Розташування відкотного штреку від покладу визначаються для кожного відкотного горизонту окремо з формули

м,

де М – горизонтальна потужність покладу, м; Lпр – довжина покладу за простяганням, м; n – показник, що враховує співвідношення довжини до потужності родовища; ln – натуральний логарифм; Ні – відповідна глибина розташування відкотного горизонту, м.

Показник, що враховує співвідношення довжини до потужності родовища визначається за виразом

м.

Слід мати на увазі, що мінімальна відстань віддалення відкотного штреку від рудного покладу складає 25-30 м. Результати розрахунків заносять в табл. 8.

 

Таблиця 8

Перелік підготовчих виробок

Відкотний горизонт Віддалення відкотного штреку від покладу
Гор.2  
Гор.3  
………  
Гор.N  

 

Скласти перелік розкривних виробок графічним способом, визначити їх довжину, результати розрахунків занести в табл. 9.

Таблиця 9

Перелік підготовчих виробок

Найменування Кількість Довжина, м Площа поперечного перетину, м2 Об’єм гірничої виробки, м3
Відкотний штрек лежачого боку:     
- гор.1 (вентиляційний) - гор.2 - гор.3 - ……. - гор.N     
Усього:   ΣL   ΣV
Відкотний штрек висячого боку:     
- гор.2 - гор.3 - ……. - гор.N     
Усього:   ΣL   ΣV
Орти-заїзди:     
- гор.2 - гор.3 - ……. - гор.N     
Усього:   ΣL   ΣV
Разом:   ΣL   ΣV

 

Предыдущая статья:Розрахунок поперечного перетину головних розкривних виробок та обґрунтування їх кількості. Следующая статья:Розташованим у лежачому боці
page speed (0.0456 sec, direct)