Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Культура, Искусство

Заходи Петра Могили в оновленні церковного життя.  Просмотрен 451

• Запроваджено постійний нагляд за дис­ципліною духівництва, порядком бого­служінь тощо.

• Обов'язковим стало проголошення свя­щениками виховних проповідей для па­рафіян по неділях і у свята.

• У богослужінні запроваджено українсь­ку мову замість церковнослов'янської,

яка була не зовсім зрозумілою україн­цям.

• Обмежено права магнатів втручатися в церковні справи на території своїх маєтків.

• Збільшено кількість й оновлено зміст церковних книжок. Основним осеред­ком друкарства стала друкарня Києво-Печерської лаври.

• Поверталося майно й землі Українській православній церкві.

• Відновлення духовних святинь право­слав'я:

- реставровано Софійський собор;

- Десятинну церкву;

- церкву Спаса на Берестові;

- Михайлівську церкву у Видубицькому монастирі та багато інших.

• Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків ство­рено 1632 р. Києво-Братську колегію (згодом - Києво-Могилянська акаде­мія).

Значення діяльності Петра Могили, спрямованої на розбудову церковного й куль­турного життя України, надзвичайно велике. Недарма час, протягом якого він був митрополитом, називають Могилянською добою. Київська митрополія за Петра Могили була найбільш самостійною та авторитетною за 13-18 ст.

Поняття та терміни

Християнська церква.До 1054 р. вважалася єдиною церквою, але для полегшення адміні­стративної діяльності поділялася на п'ять вищих патріархій: Константинопольська, Александрійська, Антіохійська, Єрусалимська та Римська. 1054 р. стався розкол: єдина вселенська церква поділилася на дві: православну(Константинополь, Александрія, Антіохія, Єрусалим) та като­лицьку(Рим). Католицький патріарх дістав титул папи.

Вищі церковні ієрархи- діячі, які обіймають найвищі посади в церковній організації (поділ на вищі й нижчі чини називають ієрархією - від грец. hieros - священний і arche - влада).

Літургія- головне богослужіння у християнській церкві.

Ставропігія- автономна православна одиниця (церква, монастир, братство), яка підлягала юрисдикції не місцевих ієрархів, а безпосередньо патріархові, й користувалася спеціальними правами.

Реформація- соціально-політичний рух 16-17 ст., спрямований проти католицької церкви.

Він поклав початок новому напрямкові християнського вчення - протестантизмові. Протестанти оголо­сили свою незалежність від влади папи римського.

 

Пересопницьке Євангеліє. Стан шкільництва. Острозька академія. Братські школи. Утворення Києво-Могилянської академії. Книгодрукування. Діяльність І. Федоровича в Україні. Усна народна творчість. Літе­ратура. Розквіт полемічної літератури. Драматична література й театр. Архітектура й містобудування. Образотворче мистецтво.

 

1556-1561 pp. - Створення Пересопницького Євангелія.

1572-1629 pp. - Будівництво ансамблю Успенської церкви у Львові.

1576-1578 pp. - Заснування князем Костянтином Острозьким друкарні та школи, виникнення Острозького літературно-наукового гуртка.

1586 р. - Заснування у Львові Успенського братства та братської школи.

1615 р. - Шляхтянка Галшка Гулевичівна подарувала Київському братству свій «двір пляцем» на Подолі. Початок діяльності братської школи в Києві.

1617 р. - Заснування Луцького Хрестовоздвиженського братства та братської школи ньому.

1646 р. - Видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Требника» Петра Могили.

 

Предыдущая статья:Греко-католицька церква Следующая статья:Літературної.Від часів Київської Русі три­вала традиція застосування двох літератур­них мов: книжкової староукраїнської
page speed (0.0112 sec, direct)