Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Культура, Искусство

Контрреформаційний рух в Україні  Просмотрен 373

Початки Контрреформації- католиць­кої реформи церковного життя - дослідники пов'язують із розгортанням реформаційних рухів і проведенням католицького Тридентського собору (1545-1547, 1551-1552, 1562-1563). Методи боротьби з Реформа­цією багато в чому були новаторськими: за­провадження власного шкільництва, розвиток книгодрукування, надання особливого значення проповіді тощо. Справі реформу­вання католицької церкви слугував орден єзуїтів (дослівно «товариство Ісуса»), заснований 1534 р. й офіційно затверджений папою римським 1540 р.

Розгортанню діяльності єзуїтів в Україні сприяла Люблінська унія. У 1571 р. Було відкрито єзуїтську колегію в Ярославі (Галичина), а незабаром єзуїтські школи з'яви­лись у Львові, Кам'янці, Луцьку, Перемиш­лі, Острозі, Новгороді-Сіверському і Києві. 1593 р. почала діяти Замойська академія -навчальний заклад вищого типу. Єзуїти прагнули збільшити кількість прихильників католицизму. Той рівень освіти, що його на­давали єзуїтські навчальні заклади, при­ваблював українських шляхтичів; до того ж

їхні випускники мали змогу поглиблювати освіту в європейських університетах. З од­ного боку, єзуїти сприяли поширенню осві­ти, прилучали українців до досягнень євро­пейської науки. Платою ж за навчання в єзуїтських навчальних закладах частогусто ставало зречення батьківської віри, а відтак і національного коріння, - адже після Бере­стейської унії діяльність єзуїтів була спря­мована проти православної церкви.

Предыдущая статья:Православні братства Следующая статья:Становище православної церкви
page speed (0.2859 sec, direct)