Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Культура, Искусство

Реформаційний рух в Україні  Просмотрен 283

На українських землях нечисленні осе­редки протестантизму почали з'являтись у 30-40-хрр. 16 ст.

Нове віровчення привертало увагу пе­редусім шляхти й магнатів, які вбачали в протестантських (особливо кальвініст­ських) вимогах послаблення влади вищих церковних ієрархів; ліквідацію церковного землеволодіння; контроль мирян над духівництвом; віротерпимість і обмеження коро­лівського всевладдя; близькість до ідеалів шляхетської вольниці.

Перехід української шляхти до проте­стантизму не мав масового характеру. Українські шляхтичі, прагнучи розширення своєї влади, обирали здебільшого католи­цизм. Не знайшли особливої підтримки протестантські церкви також у середовищі міщан. В окремих містах, частіше магнат­ських, осередки протестантизму таки з'яв­лялися, але тоді, коли міських мешканців спонукали до цього власники міста. Що ж до селян, то для них протестантизм був чу­жим і незрозумілим. У кращому випадку українські селяни ставилися до нього як до «панської церкви», зберігаючи вірність батьківській, православній.

Протестантизм в українських землях не знайшов підтримки ні в середовищі мож­новладців, ні серед простого люду, а вплив Реформації виявився в застосуванні реформаційних ідей для оновлення православної церкви.

Предыдущая статья:Поняття та терміни. ... Іконостас- стіна, перегородка, що відокремлює вівтар - головн.. Следующая статья:Православні братства
page speed (0.0491 sec, direct)