Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Изучение языков

НОРМИ НАГОЛОШЕННЯ СЛІВ  Просмотрен 591

Наголос є важливим засобом оформлення усного мовлення. Оскільки український наголос має вільний і рухомий характер, не існує єдиної норми щодо наголошення слів в українській мові, як у французькій, польській, чеській та ін. І все ж єдині норми наголошення слів у сучасній українській літературній мові існують, вони різні для кожної частини мови. Ось деякі з них.

Окремі іменники наголошуються по-різному в українській і російській мовах:

Українською мовою Російською мовою
дочка дочка
дрова дрова
спина спина
кропива крапива
і́грашка игрушка
олень, олені олень, олени
рукопис рукопись
фартух фартук

Інші іменники в українській мові вживаються з подвійним наголосом, у російській - з одним:

Українською мовою Російською мовою
апостроф апостроф
фарфор фарфор

 

З єдиним наголосом в українській мові вживаються: портфе́ль,

сантиме́́тр, предме́т, цеме́нт, листопа́д, кварта́л; завда́ння, чита́ння,

запита́ння (але за́пит), вихова́ння ( і ви́хований, виховни́й) тощо.

Слід звернути увагу на наголошення прикметників на зразок нови́й, прями́й, криви́й, стари́й, ко́сий, ра́дий.

У кількісних числівниках на позначення одиниць другого десятка наголо-шується словотворча частина -на-: двана́дцять, п’ятна́дцять, сімна́дцять, одина́дцять, чотирна́дцять. У непрямих відмінках ці числівники наголо-шуються по-різному залежно від закінчення: одина́дцяти й одинадцятьо́х (студентів), одина́дцяти й одинадцятьо́м (студентам).

У складних числівниках на позначення десятків наголос припадає на останній склад: п’ятдеся́т, шістдеся́т, сімдеся́т. Зберігається він на остан-ньому складі і в непрямих відмінках: шістдесяти́, шістдесятьо́х,

шістдесятьо́м.

Слід звернути увагу на наголошення окремих дієслів в неозначеній формі: принести́, привезти́, ки́дати.

У першій особі однини дієслів теперішнього та майбутнього (простого) часу завжди наголошується закінчення: пишу́, сиджу́, прийду́, принесу́, привезу́, ходжу́, ношу́; на закінчення припадає наголос і в інших особових формах цих дієслів: привезе́ш, принесе́ш, принесе́, привезе́, принесемо́, але при́йде, при́йдемо, прийдуть.

Відомості про правильне наголошення слів містять словники, передусім орфоепічні.

 

Запитання для самоконтролю:

1.Що вивчає орфоепія?

 

2.Які правила вимови голосних ви знаєте?

 

3.Сформулюйте вимовні норми приголосних звуків, проілюструйте прикладами.

 

4.Розкажіть про вимову звукосполучень приголосних, проілюструйте прикладами.

 

5.Розкажіть про особливості наголошення слів в українській мові.

 

6.Назвіть причини, що викликають порушення орфоепічних норм.

 

Практичні завдання:

1.З’ясуйте, у яких випадках сполучення літер дж і дз позначають у вимові африкати [дж], [дз], а в яких - окремі звуки і які.

Джаз, підживити, Джакарта, дзвінкий, джем, підзахисний, підземелля, джентльмен, джерело, джеркотати, піджарювати, підзаголовок, джунглі, дзвіниця.

2.Перепишіть, добираючи із дужок потрібні букви. Обґрунтуйте свій вибір.

Легка атлетика є одним з основних видів спорту (в, у) системі фізичного виховання. (В, У) останні десятиріччя легка атлетика як вид спорту стрімко розвивається. Уявлення спеціалістів про техніку виконання численних легкоатлетичних (в, у) прав, про методику навчання постійно поповнюють результати наукових досліджень. (У, В) Стародавній Греції атлетами називали тих, хто змагався (у, в) силі (і, й) спритності. (У, В) підготовці спортсменів до виступів, (у, в) техніці (і, й) умовах змагань греки багато (в, у) чому випереджали свій час. Сучасний легкоатлетичний спорт (в, у) інших країнах, легка атлетика почала культивуватися (в, у) Англії. (В, У) США атлетичний клуб був організований (у, в) Нью-Йорку (в, у) 1868 році. Широкий розвиток сучасної легкої атлетики пов’язаний з відродженням Олімпійських ігор (в, у) 1895 році.

3.Укладіть реферат на тему: «Засоби милозвучності сучасної української мови».

4.Запишіть слова фонетичною транскрипцією. З’ясуйте, коли [о] наближається до [у].

Колорит, споруда, колонка, брошура, огудина, повітряний, вологість, монумент, горнути, модулятор, котушка, конфуз, сортувати.

5.Затранскрибуйте слова, звертаючи увагу на спрощення приголосних.

Студентський, гігантський. у звістці, шістдесят, п’ятсот, дилетантський, пропагандистський, агентство, монополістський, лаборантці, аспірантський, університетський.

6.Продовжіть ряд слів з [о] та [а], вартих для запам’ятання:

оренда, пропаганда, отаман, …

7.Розкажіть про вимову звукосполучень приголосних, проілюструйте прикладами.

8.Розкажіть про особливості наголошення слів в українській мові.

9.Назвіть причини, що викликають порушення орфоепічних норм.

 

ТЕМА 7

Предыдущая статья:ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ ПРИГОЛОСНИХ Следующая статья:ОРФОГРАФІЯ. ПРАВОПИСНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
page speed (0.0705 sec, direct)