Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Культура, Искусство

З.1. Освіта. Наука.  Просмотрен 265

Незважаючи на терор, у 30-ті роки були значні наукові здобутки, виріс рівень освіти народу. Перепис населення 1939 р. (знищено ре­зультати перепису 1937р., який засвідчував гігантські демографічні втрати) показав, що в Україні вже було 85,3% письменних у віці від 9 до 50 років. На кінець 30-х років у мережі вищих і середніх спеціальних закладів було підготовлено близько 400 тис. спеціалістів. (Король В. -с 147). Видатний вклад в українську педагогіку внесли А.Макаренко («Педагогічна поема»), Г.Ващенко, чия книга «Загальні методи навчан­ня» з 1933 р. заборонена за «буржуазний націоналізм».

Якщо в гуманітарних науках репресії викосили більшість нау­ковців і останнім «писком науки» став «Короткий курс» історії ВКП(б) за редакцією Сталіна, то в галузях прикладних наук був пев­ний прогрес.

У 1932 р. вчені Українського фізико-технічного інституту вперше в СРСР здійснили розщеплення атома. Значний вклад у теорію освоє­ння космосу вніс Юрій Кондратюк (О.Шаргей). Він вивів основні рівняння польоту ракет, розрахував енергетично вигідні траєкторії польоту. Євген Патон зробив значні відкриття у технології зварюван­ня і мостобудівництва. Плідно працювали в галузі медицини і біології президент АН УРСР О.Богомолець, В.Філатов, в галузі генетики й се­лекції рослин і тварин М.Холодний, В.Юр'єв, А.Сапєгін, у сфері ядер­ної фізики Л.Ландау, О.Бродський.

Предыдущая статья:Удар по духовності народу. Следующая статья:Література і мистецтво.. Поповнилася літературна скарбниця народу. Піддані критиці за націоналі..
page speed (0.0101 sec, direct)