Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Добыча и разработка природных ресурсов

Приствольні двори  Просмотрен 385

Лекція 2

Приствольним двором називається сукупність гірничих виробок, що з’єднують шахтні стволи з іншими виробками шахти, виконання технологічних операцій для приймання і видачі корисних копалин на поверхню, спуску – підйому людей і матеріалів, а також для розміщення загально шахтних виробничих служб для водовідливу, електропостачання, протипожежної безпеки та ін.

Руда яка доставлена до стволу в приствольному дворі перевантажується в засоби транспорту, які рухаються по стволу.

Приствольні двори відрізняються за характером руху вагонеток. В кільцевих дворах вагонетки, які доставлені до стволу, по петльовій виробці повертаються до квершлагу, пересуваючись вперед весь час по одній і тій же лобовій стінці.

В тупікових – вагонетки міняють напрям руху – рухаються вперед спочатку однією лобовою стінкою, потім другою.

Рис. 2.1. Приствольні двори: а – кільцевий скіпо-клітьовий, б – тупіковий клітьовий: 1 – ствол шахти; 2 – опрокид на одну десятитонну вагонетку; 3 – опрокид на дві десятитонні вагонетки; 4 – камера очікування; 5 – диспетчерська; 6 – медпункт; 7 – насосна підстанція; 8 – водозбірник; 9 – камера знепильовання.

 

Приствольні двори ще класифікуються за типом підйому: клітьовий, скіповий, скіпо-клітьовий.

В приствольному дворі розташовують наступні камери: насосну, камеру очікування, диспетчерську, медичного пункту, гараж для електровозів, протипожежного обладнання, вибухових матеріалів.

Крім того в скіпових вітках дворів розташовують опрокиди для вагонеток і нижче них бункери, камери для дробарок і завантажувальних пристроїв.

Бункери і дробарно-завантажувальні комплекси розташовують на дільниці за вертикаллю 40-50 м, що потребує поглиблення стволу нижче основного транспортного горизонту на таку ж величину.

По стволу шахти спускають довгомірні матеріали: рельси, труби, балки. Їх спускають в кліті, або підвіщують під кліть. Довжина цих матеріалів може сягати 6-8 м. Щоб направити їх із стволу в горизонтальну виробку, висота сполучення стволу з цією виробкою повинно бути 4,5-6,5 м.

Навколо стволу роблять обхідну виробку, щоб було можливо пройти із однієї сторони приствольного двору на другу. Обхідну виробку відділяють від стволу бетонним ціликом 1 м завтовшки, або породним ціликом 3-5 м завтовшки.

Кліть, якщо вона спускається на рівень приствольного двору, розташовується на брусах, якщо це останній горизонт. На проміжних горизонтах кліть приймають на кулаки, або залишають підвішеною. Недоліки кулаків є провисання канату і динамічні навантаження при троганні кліті з місця, а також в можливості аварії при випадковому висуванні кулаків на проміжному горизонті, в той час коли кліть рухається на нижче лежачий горизонт.

Вагонетки, які приготовлені для погрузки в кліть, затримуються стопорами. Вагонетки подаються в кліть по самокатному уклону або за допомогою спеціального товкача. Навантажена вагонетка виштовхує із кліті порожню на протилежну сторону приствольного двору, де накопичуються порожні вагонетки.

Якщо для спуску і підйому людей застосовуються двоповерхові кліті то в цьому випадку коло стволу споруджують площадку для посадки людей на другий поверх кліті.

Звичайно по стволу тече деяка кількість води. Тому на рівні крівлі приствольного двору роблять жолоб для вловлювання води.

 

Предыдущая статья:Типові перерізи стволів для рудників чорної та кольорової металургії Следующая статья:Дробарно-завантажувальні комплекси.
page speed (0.0122 sec, direct)