Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Добыча и разработка природных ресурсов

Горизонтальні гірничі виробки  Просмотрен 460

Штольня – горизонтальна гірнича виробка, пройдена з денної поверхні і призначена для обслуговування підземних гірничих робіт у межах шахтного поля.

Штольні виконують ті ж функції, що і стволи шахт і залежно від виконуваних функцій бувають: головними та допоміжними.

Штольні можна проходити тільки при наявності відповідного гористого рельєфу місцевості.

Квершлаг – горизонтальна гірнича виробка, яка не має безпосереднього виходу на денну поверхню, проведена у вміщаючих породах навхрест простяганню родовища.

Розрізняють квершлаги: головні – проведені на основних горизонтах від головного ствола шахти, допоміжні – проведені від допоміжних шахт.

Залежно від розташування, квершлаги виконують різні функції: транспортування корисних копалин і пустої породи, устаткування та матеріалів, пересування людей, провітрювання, каналізацію електричної та пневматичної енергії і таке інше.

Штрек – горизонтальна гірнича виробка, яка не має безпосереднього виходу на денну поверхню і розташована по простяганню крутих та похилих родовищ та в будь-якому напрямку на горизонтальних родовищах. (Для деяких виробок використовують назви, запозичені з німецької мови. Так штрек – від німецького erstreeken – простягатись, а квершлаг – від німецького Verkehrswege або guerwege – шлях сполучення поперечний (поперек)).

Штрек, який пройдено по родовищу, називається родовищним, а пройдений по породах – польовим.

Штреки, розташовані на рівні основних відкотних горизонтів, називають головними або основними відкотними. Штреки, розташовані між основними горизонтами, називають підповерховими.

Залежно від функцій, які вони виконують, розрізняють штреки: головні, відкотні, вентиляційні, підсічні, доставні, бурові та інші.

Орт – горизонтальна гірнича виробка, яка не має безпосереднього виходу на денну поверхню і пройдена навхрест простяганню в межах родовища.

Звичайно до ортів відносять виробки, основна частина яких по довжині розташована в межах тіла родовища. Наприклад, ортом називають виробку пройдену на довжину 20 м по пустій породі (власне кажучи, квершлаг) і 80 м по родовищу.

Відзначаються орти: головні відкотні, розташовані на відкотному горизонті, які називають ортами-заїздами, і підповерхові, які проходять з різноманітною метою (бурові, підсічні, вентиляційні, ходові та інше) між основними горизонтами.

Приствольний двір – комплекс гірничих виробок, що примикають до ствола шахти та розташованих у районі ствола шахти, призначених для обслуговування розвантаження корисних копалин і породи в підземний бункер, всіх спуско-підйомних операцій. Як правило, це виробки збільшених у поперечному перерізі розмірів, старанно закріплені. У приствольному дворі розташовують серію головних камер з відповідним устаткуванням: водовідливу з водозбірником, електропідстанції, підземного бункера, камер очікування, медпункту, диспетчерської та інших.

 

Предыдущая статья:Класифікація гірничих виробок Следующая статья:Похилі гірничі виробки
page speed (0.0133 sec, direct)