Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Социология

Розділ ІV. Соціологія як наука про суспільство  Просмотрен 307

Розбудова незалежної Української держави супроводжується значними трасформаціями у сфері суспільних відносин, змінами соціальної структури, формуванням нових систем взаємозв'язків, спільнот. Вказані процеси зумовлюють усвідомлення важливості вивчення соціуму, набуває особливої актуальності соціологічний підхід у дослідженні суспільних явищ та процесів.

Cоціологія як наука вивчає суспільство та суспільні відносини, до предмету її вивчення відносяться також питання взаємостосунків людини з суспільством, що зумовлюють її поведінку, створення та функціонування соціальних груп, організацій, інститутів, вивчення соціальної стуктури суспільства та інші проблеми, які спостерігаються у людських спільнотах.

Серед гуманітарних наук соціологія займає особливе місце: вона активно впливає на розвиток суспільства і сучасної людини. Освоєння соціологічних знань стає сьогодні необхідною складовою не тільки загального процесу гуманітаризації вищої освіти, але й процесу гуманізації сучасного суспільства загалом. Над усе необхідним в наш час є не лише покращення суспільно-політичного устрою в країні, але й вивчення особистісних рис індивідів і взаємин між спільнотами, появи нового соціологічного мислення і свідомості, виявлення суспільних проблем та їх розв'язання. Належне місце соціологічне знання повинно зайняти і у підготовці фахівців системи охорони здоров'я, що надасть їм можливість розуміння ролі власної професії в системі суспільних відносин, розширить світогляд для кращого виконання своїх професійних завдань.

Предыдущая статья:Жаңа Қазақстандық патриотизм. Азаматтық қалыптасу мен жастарды патриоттык тәрбиелеу. Следующая статья:НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
page speed (0.0099 sec, direct)