Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Социология

Соціологія та її місце в системі сучасних наук  Просмотрен 498

Піча

 

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

Соціологія та її місце в системі сучасних наук

НАУКА - це система абстрактних знань, створених теоретичним шляхом на основі аналізу фактів, явищ і процесів за їх специфічними ознаками, встановлення між ними зв'язків, які обумовлюють їх впорядковане функціонування і розвиток.

 

В залежності від сфери дослідницьких інтересів сучасні наукові дисципліни можна поділити на чотири основні групи:

НАУКИ ВИВЧАЮТЬ ПРИКЛАДИ

Природничі (СВІТ ПРИРОДИ) фізика хімія біологія тощо

Технічні (світ ТЕХНІКИ) електротехніка радіотехніка біотехнологія тощо

Гуманітарні (СВІТ ЛЮДИНИ) філософія психологія

Соціальні (СВІТ СУСПІЛЬСТВА) СОЦІОЛОГІЯ, політологія, економіка тощо

 

Якщо природничінауки зосереджуються на розкритті таємниць природи, технічні - на пошуку нових і нових можливостей техніки,

гуманітарні (від лат. - людська природа, освіченість, духовна культура) - на заглиблені у світ самої людини,

то соціальні (від лат. зосіаііз -товаристський, громадський, суспільний) - вивчають сумісне життя в суспільстві.

 

Кожна з соц. наук (крім соціології) займається якоюсь окремою сферою суспільного життя.

Наприклад, економіка досліджує господарське життя (виробництво, послуги, розподіл, споживання тощо),

політологія - сферу політики, історія - процес розвитку суспільства, педагогіка - проблеми навчання і виховання.

Соціологія (від лат. зосіеіаз - суспільство + гр. Іо^оз - слово, вчення) вивчає суспільство в цілому, все соціальне (суспільне) життя людей, їх спілкування, їх взаємодію.

♦ Отже, соціологія - це наука про суспільство як єдину цілісну соціальну систему. Специфіка і відмінність соціології від інших суспільних наук полягає в тому , що вона вивчає соціальні відносини між людьми, а також вплив цих відносин на формування людини, на її свідомість і поведінку.

Соціологія як самостійна наука з'явилась майже 200 років тому.

 

Предыдущая статья:Метод узловых потенциалов Следующая статья:Зв'язок соціології з іншими суспільними науками
page speed (0.0096 sec, direct)