Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Охрана труда, БЖД

За токсичною дією отруйні речовини поділяються на групи  Просмотрен 327

· нервово-паралітичні ( зарин, зоман, v-гази);

· шкіронаривні (іприт);

· загальноядовиті (синильна кислота, хлорціан);

· задушливі (фосген, дифосген);

· психохімічні (“BZ”, LSD”);

· подразнюючі (“CS”, хлорацетофенон, адамсит).

 

Осередком хімічного зараження називається територія, що зазнала дії отруйних речовин.

 

Розмір осередку залежить від кількості застосованих ОР, їх типу, метеорологічних умов та рельєфу місцевості.

 

Осередок хімічного зараження

 

Основною умовою забезпечення роботи підприємств в умовах хімічного зараження має бути ретельна герметизація будівель і споруд, забезпечення працюючих індивідуальними і колективними засобами захисту.

 

3. ОСЕРЕДОК БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ

Біологічною зброєю називаються хвороботворні мікроби і бактеріальні отрути, призначені для враження людей, тварин, рослин, і зараження запасів продовольства, а також боєприпаси, за допомогою яких вони використовуються.

 

Бактерії Віруси Рикетсії Грибки
чума, холера, сап, сибірка натуральна віспа, грип, американський кінський енцефаломієліт висипний тиф, ку-лихо-манка, плямиста лихоманка кокцидіоідо-мікоз, крипто-коккоз
   

 

Деякі мікробі, наприклад збудники ботулізму, правця, дифтерії виробляють сильно діючі токсини, які приходять до тяжких отруєнь. У висушеному стані вони зберігають отруйність протягом багатьох тижнів.

 

Біологічна зброя може застосовуватися для зараження:

Ô тварин (ящур, чума великої рогатої худоби, чума свиней, віспа овець, сибірка);

Ô рослин (стеблова іржа злакових культур, фітофтороз картоплі тощо).

 

Бактеріальне зараження може мати місце на сотнях і тисячах квадратних кілометрів.

 

Осередком бактеріального зараження є територія, яка зазнала безпосередньої дії бактеріальних засобів, що є джерелом розповсюдження інфекційних захворювань і отруєнь.

 

При виникненні осередків бактеріального зараження на території вводиться:

Карантин— система заходів для попередження розповсюдження інфекційних захворювань з осередку зараження та для ліквідації самого осередку;

Обсервація — спеціальні заходи, що запобігають розповсюдженню інфекції в інші райони.

Заходи, що здійснюються на підприємстві у випадку бактеріологічного зараження:

 

1.Тимчасово припиняється робота;

2. Робітники та службовці проходять профілактичну та санітарну обробку;

3. Здійснюється знезаражування території, приміщень, обладнання, сировини та готової продукції.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Назвіть види зброї масового враження.

2. Наведіть класифікацію ядерної зброї за способом одержання енергії, потужністю; назвіть види вибухів.

3. Назвіть вражаючі фактори ядерного вибуху і охарактеризуйте їх.

4. Охарактеризуйте дію ударної хвилі.

5. Який негативний вплив на людину та господарські об’єкти має світлове випромінювання ядерного вибуху?

6. Що відбувається при радіоактивному розпаді речовини? Назвіть основні одиниці вимірювання проникаючої радіації.

7. Від чого залежить ступінь та форма променевих вражень?

8. Що таке шар половинного ослаблення? Наведіть приклади матеріалів, що найкраще затримують проникаючу радіацію.

9. Чому виникає радіоактивне зараження місцевості? Назвіть основні одиниці вимірювання радіоактивного зараження.

10. Охарактеризуйте осередок ядерного враження.

11. Як класифікується хімічна зброя?

12. За яких умов відбувається враження людей отруйними речовинами?

13. Охарактеризуйте осередок хімічного зараження.

14. Які види мікроорганізмів використовуються як бактеріологічна зброя? Наведіть приклади захворювань.

15. Які заходи здійснюються під час карантину та обсервації?

Назвіть заходи, що здійснюються на підприємстві у випадку бактеріологічного зараження.

Предыдущая статья:Розміри району радіоактивного забруднення залежать від потужності і виду вибуху, швидкості вітру, метеорологічних умов і характеристик місцевості. Следующая статья:Внутрішні загрози кримінологічної безпеки об’єкта економіки
page speed (0.0325 sec, direct)