Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Социология

Поняття «соціальна норма», «соціальний порядок» і «соціальний контроль».  Просмотрен 437

Соціальна норма— це система поглядів, що являє собою певний шаблон поведінки, поділюваний членами соціальної групи й необхід­ний для здійснення спільних погоджених дій.

Соціальний порядок— це система, що включає в себе індивідів, взаємозв'язки між ними, звички звичаї, що діють непомітно, але спри­яють виконанню роботи, необхідної для успішного функціонування цієї системи

Соціальний контроль— це особливий механізм соціальної регу­ляції поведінки й підтримки громадського порядку. Він включає два головні елементи: норми й санкції.

Норми— це наказ, як треба правильно поводитися в суспіль­стві.

Санкції— засоби заохочення й покарання, що стимулюють людей дотримуватися норм.

 

Виділяють чотири типи санкцій: позитивні й негативні, формальні й неформальні.

Формальні позитивні санкції — публічне схвалення з боку офіцій­них організацій (уряду, установи, творчого союзу): урядові нагороди, державні премії й стипендії, надані титули, учені стулені й звання, спорудження пам'ятника, вручення почесних гра мот, допуск до високих посад і почесних функцій (наприклад, обрання головою правління)

Неформальні позитивні санкції — публічне схвалення, що не виходить від офіційних організацій дружня похвала, компліменти, мовчазне визнання, доброзичливе ставлення, оплески, слава пошана, похвальні відгуки, визнання лідерських або експертних якостей

Формальні негативні санкції— покарання, передбачені юридич­ними законами, урядовими указами, адміністративними інструкціями, указами, розпорядженнями: позбавлення цивільних прав, тюремне ув'язнення, арешт, звільнення, штраф, депреміювання. конфіскація майна, зниження на посаді, розжалування відлучення від церкви.

Неформальні негативні санкції -— покарання, не пере­дбачені офіційними інстанціями осудження, зауваження глузування, злий жарт, невтішні прізвиська зневага, відмова подати руку або підтримувати відносини, розпускання чуток, наклеп, недобро­зичливий відгук, скарга; написання фейлетону викривальної статті.

 

Застосування соціальних санкцій в одних випадках потребує присутності сторонніх осіб, в інших не потребує. Звільнення оформлюється відділом кадрів установи й передбачає попереднє видання розпоряд­ження або наказу. Тюремне ув'язнення вимагає складної процедури судового розгляду, на підставі якого виноситься судове рішення. Присвоєння вченого ступеня передбачає складну процедуру захисту наукової дисертації й рішення вченої ради.

 

Класифікувати норми можна за різними підставами.

За суб'єктами—носіями норм виділяють загальнолюдські норми, норми суспільства, групові, колективні.

За об'єктами або сферами діяльності розмежо­вуються норми, що діють в області певних видів відносин: політичні, економічні, естетичні, релігійні тощо.

За змістом — норми, що ре­гулюють майнові відносини, спілкування, що забезпечують права й свободи особи, що регламентують діяльність установ, взаємини між державами й т.п. За місцем в нормативно-ціннісній ієрархії — основні й другорядні, загальні й конкретні.

За формою утворення й фіксації — жорстко фіксовані й гнучкі. За масштабами застосування — загальні й локальні.

За способами забезпечення —ті, які спираються на внутрішнє переконання, громадську думку або на примус, на силу державного апарату.

За функціями — норми оцінки, такі, що орієнтують, контролюють регламентують, карають, заохочують.

За ступенем стійкості — норми, що опираються на соціальну звичку, на звичаї традиції, і які не мають такого підґрунтя, та ін.

 

 

Предыдущая статья:Правове регулювання соціального життя. Відхилювальна й злочинна поведінка. Теорії, що пояснюють причини відхилень у соціальній поведінці Следующая статья:Функції, способи здійснення й механізми соціального контролю
page speed (0.0881 sec, direct)