Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Литература

Слово вчителя.. Оскар Уайльд не втомлювався доводити, що мистецтво подібне до красивої..  Просмотрен 1369

 1. IV. Робота над темою уроку.. • Презентація теми, мети уроку. • Характеристика теоретичних поглядів..
 2. Слово вчителя.. Однією із основних ідей роману є те, що естетизм — лише абстрактне пон..
 3. Висновок.. «Портрет Доріана Грея» — маніфест дека­дансу і модернізму. Водночас це..
 4. Слово вчителя.. У міфі про Нарциса йдеться про Тиресія, який пророкував батькам прекра..
 5. Слово вчителя.. Естетичне в романі виявляється тісно взаємопозвязаним із етичним: щоб ..
 6. Слово вчителя.. На думку Уайльда, саме мистецтво облагороджує серце і душу людини. Якщ..
 7. Слово вчителя.. Оскар Уайльд запевняв, що зовсім не цінує свої твори, хоча в них ретел..
 8. Заключне слово вчителя.. Оскар Уайльд прожив недовго, лише сорок шість років. Він помер у Париж..
 9. II. Робота над темою уроку.. • Ознайомлення учнів зі змістом тематичної контр­ольної роботи. • Пов..
 10. II. Робота над темою уроку.. • Презентація теми, мети уроку. • Оголошення критеріїв до творчих роб..
 11. II. Робота над темою уроку.. • Літературна вікторина. 1. Який літературний жанр досяг найвищого ро..
 12. II. Робота над темою уроку.. Літературна гра «Ти відкриваєш книжку..». I тур (індивідуальні змаган..

Оскар Уайльд не втомлювався доводити, що мистецтво подібне до красивої іграшки: Не треба вимагати від нього уроків мудрості й моральних по­вчань. Сенс життя, його вища мета — зберігати і примно­жувати красу, цінувати все істинно прекрасне, дорожити багатством і тонкістю вражень, які приносить кожна мить буття.

 

• Робота над епіграфом.

У відповідь на нищівні відгуки критиків на «Портрет Доріана Грея» Уайльд писав відкриті листи до редакцій британських газет і журналів, пояснюю­чи, що мистецтво не залежить від моралі. Більш того, він писав, що ті, які не помітили моралі в романі, великі лице­міри, оскільки мораль і полягає в тому, що вбивати совість безкарно не можна.

 

• Обговорення ілюстрацій до роману.

Чи збігаються зображення Доріана Грея на ма­люнках з вашими уявленнями про героїв твору?

— Прочитайте описи героїв із тексту роману.

— Чи обов 'язково художнику на своєму зображенні втілювати погляд письменника на героя ? Чи має пра­во художник (режисер, композитор) на своє бачення літературного твору?

— Ілюстрації кого із художників вам здаються найбільш вдалими? Чому?

— Яким би було ваше зображення Доріана?

• Усне малювання.

• Складання плану характеристики головного героя роману.

• Характеристика образу Доріана Грея.

Доріан Грей — юнак, наділений неймовірною красою. Постать його двоя­ка: у ній поєднуються тонкий естет і навіть романтик з порочним, безжальним злочинцем. Ці дві протилежні сто­рони його характеру перебуваютьу постійній боротьбі одна з одною.

Герой роману вміє цінувати не тільки майстерність та­лановитого художника, а й музичні твори. Він по кілька разів слухає п'єси Вагнера, Шумана; колекціонує старо­винні предмети мистецтва, відчуває найвищу насолоду від спілкування з прекрасним. Це — декадентський варіант міфологеми Ф. Достоєвського про те, що краса врятує світ.

На початку свого життєвого шляху Доріан був здатний на справедливу оцінку власних вчинків, на щире розкаян­ня. Потрапивши під вплив ідей гедонізму, які проповідував лорд Генрі, Доріан Грей присвячує своє життя жазі насо­лоди й пороку. Два герої — Доріан і лорд Генрі — понад усе ставлять саме красу.

І коли життя суперечить їхнім есте­тичним переконанням, то не рахуються з життям. Вони не хочуть розуміти, що кожний крок людини у реальному житті обов'язково має і моральний сенс.

Зовнішність відіграє фатальну рольу долі героя. Адже ніхто не вірить в його розкаяння, бо неможливо допустити думку про його порочність. Це випливає з того, що пороч­на людина не може зберегти свою красу.

 

• Словникова робота.

Гедонізм( насолода) — етичне вчення, започатковане давньогрецькими філософами в VI ст. до н.е., яке стверджувало, що метою життя і вищим благом є насолода.

• Музична пауза

Прослуховування увертюри до «Тан­гейзера» Р. Вагнера.

• Бесіда за сприйняттям музичного твору.

Які емоції викликав у вас твір?

— За яких обставин Доріан Грей слухає цей твір?

— Прочитайте рядки твору, де про це розпові­дається.

— Спробуйте пояснити, чому «йому чулося в увер­тюрі до цього величного твору відбиття трагедії його власної душі».

 

• Характеристики стосунків Доріана Грея і Генрі Уоттона.

Вплив Генрі Уоттона на Доріана Грея був досить склад­ним. Лорд Генрі чудово знав, що порок знищує красу, накладає на обличчя людини страшний відбиток. Тому він неодноразово говорив Доріану про необхідність зберегти свою душу, підкреслюючи думку проте, що для насолоди життям потрібен душевний спокій, який дає тільки чиста совість. Герой пам'ятає про ці слова, тому відголоски за­губленої совісті відчутні в словах Доріана навіть тоді, коли він втратив більшість своїх позитивних рис.

Час від часу в лорда Генрі виникають сумніви, він пост­ійно «перевіряє» свого друга, але ці перевірки виявляють­ся марними, адже він не бачить портрета.

Лорд Генрі хотів, щоб Доріан Грей зробив мистецтвом власне життя, виходячи із принципу нерозривної єдності краси і моралі, але це прагнення терпить крах.

• Запитання і завдання для характеристики стосунків Доріана Грея і Сібіл Вейн.

Хто така Сібіл Вейн ?

Як О. Уайльд передає в романі настрої двох закоханих?

• Зіставте описи першого враження Доріана від Сібіл Вейн з тим, що вона говорить про Прекрасного Принца.

Як вплинуло кохання на Доріана?

— Якими йому починають здаватися теорії Генрі Уоттона?

• Чим Сібіл пояснювала свою погану гру на сцені?

— Як розцінював Доріан свої вчинки стосовно Сібіл під час розставання?

—Як передає автор боротьбу совісті й самолюб­ства в душі героя?

— Чому Доріан'не сприймає реального життя?

— Як це співвідноситься з естетичними принципами О.

Уайльда, викладеними в передмові до твору?

— Чому герої не зрозуміли одне одного ?

— Як вирішує письменник проблему співвідношення мистецтва і життя на прикладі історії кохання Сібіл і Доріана?

— Як трагедія стосунків Сібіл і Доріана позначила­ся на портреті? Чому?

• Узагальнення.

Любов — це своєрідна єдність краси внутрішньої і зовнішньої. На жаль, ця єдність виявилася недоступною Доріану Грею, він не зрозумів ту, яка його по-справжньому кохала. Юнак сам розрушив цю єдність, коли відсторонився від Сібіл. Дівчина запропонувала Доріану те, про що мріяв лорд Генрі: любов, яка стала б мистецт­вом у реальному житті. Саме тому Сібіл втратила здатність грати на сцені. Доріан же не хоче любити просто дівчину: вона має бути видатною актрисою, тобто мати «естетич­ну» цінність. І вперше на портреті Доріана Грея з'явилася жорстка зморшка. Найбільші ж переживання у поціновувача краси викликала не смерть дівчини, а неестетичні подробиці дій слідчих у газеті.

 

III. Підбиття підсумків уроку.

• Бесіда.

Як в романі вирішується проблема мистецтва і моралі?

— Як після прочитання і аналізу роману ви оцінює­те естетичні парадокси, висловлені О. Уайльдом у передмові до роману?

• Поетична пауза. Виразне читання уривка із вірша М. Заболоцького «Некрасива дівчинка».

И пусть черты ее нехороши

И нечем ей прельстить воображенье,—

Младенческая грация души

Уже сквозит в любом ее движенье.

А если это так, то что есть красота

И почему ее обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?

• Міні-дискусія.

- На яке із запитань автора, поставлених на­прикінці вірша, ви дасте стверджувальну відповідь? Чому?

Предыдущая статья:Слово вчителя.. Естетичне в романі виявляється тісно взаємопозвязаним із етичним: щоб .. Следующая статья:Слово вчителя.. На думку Уайльда, саме мистецтво облагороджує серце і душу людини. Якщ..
page speed (0.0093 sec, direct)