Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Политика

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  Просмотрен 338

ВСТУП

 

Невід’ємною частиною політичної системи сучасного демократичного суспільства є політичні партії. Політична партія – це організація, що об’єднує на добровільній основі найактивніших представників тих чи інших класів, соціальних верств та груп. Основним призначенням партії є політична освіта мас та надання цілеспрямованого й організованого характеру діям цих мас для захисту власних інтересів. Як свідчить історична практика, політичні партії в усіх країнах створювалися як інструмент боротьби за владу та перенесення інтересів різних ідейно-політичних течій у реальну політику держави. Звідси випливає й головна мета їхньої діяльності – захист соціально-політичних інтересів певних груп населення. Саме заради реалізації цих інтересів і ведеться боротьба за завоювання й утримання… Політична партія стала практичним засобом, що відкриває канали зв’язку, комунікації серед різних соціальних груп, виявляючи і представляючи їхні інтереси; інструментом, який виражає під спільним знаменником об’єднаний політичний вибір її членів і прихильників.

Основна мета та завдання роботи:

● визначити умови та об’єктивні детермінанти, що обумовлюють виникнення політичної системи в Україні;

● розкрити головні напрями реформування політичної системи в Україні;

● визначити головні концепції демократії та фундаментальні засади формування демократичної влади в Україні;

● проаналізувати партійно-політичний спектр сучасної України;

● значення та місце культури в політиці;

● проаналізувати трансформацію політичної системи в Україні;

● визначити місце України в системі міжнародних політичних відносин.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Предыдущая статья:СЛОВАРЬ. абсентеизм– уклонение от участия в выборах автаркия– политика замкну.. Следующая статья:Політична система України. Тенденції становлення
page speed (0.3233 sec, direct)