Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Статистика

II.Практична частина. II.Практична частина Задача 1.Поточні (оборотні) активи компанії ..  Просмотрен 360

II.Практична частина

Задача 1.Поточні (оборотні) активи компанії становлять 210000 дол., в т.ч. грошові кошти 40000, запаси - 84000; поточна (короткострокова) заборгованість становить 70000 дол.; довгострокові пасиви - 35000 дол.; власний капітал - 275000. Визначити та прокоментувати показники платоспроможності компанії.

Задача 2.Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. оборотні - 210000, необоротні - 290000. Заборгованість: поточна - 148000, довгострокова 132000. Власний капітал компанії - 220000 дол. Визначити та прокоментувати показники заборгованості (структури капіталу).

Варіант 2.

I.Теоретичні питання

1.Фінансова звітність, її зміст та інтерпритація в міжнародній практиці

2.Облік довгострокових зобов’язань в міжнародній практиці

II.Практична частина

Задача 1.Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. запаси - 84000; дебітори - 69000 ( в т.ч. 3000 дол. - сумнівна заборгованість); основні засоби первісна вартість 300000, амортизація - 50000; обсяг продаж за рік становить 400000 дол., собівартість реалізації — 336000 дол. Визначити та прокоментувати показники оборотності засобів.

Задача 2.Показник компанії за рік: обсяг продаж - 400000 дол., собівартість реалізації - 336000, валовий прибуток - 64000, операційний прибуток 28000, чисгий прибуток - 16000; сума активів на кінець року - 500000 дол., власний капітал - 275000, кількість простих акцій в обігу - 32000 шт. Визначити та прокоментувати показники рентабельності компанії.

Варіант 3.

I.Теоретичні питання

1.Облік грошових коштів в міжнародній практиці

2.Облік короткострокових зобов’язань в міжнародній практиці

Предыдущая статья:Задания. 1. Вычислить определитель матрицы А (табл. 1). 2. Найти произведение .. Следующая статья:II.Практична частина. Задача 1.Дебіторська заборгованість компанії "К" на кінець р..
page speed (0.4607 sec, direct)