Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Информатика

Аналіз та синтез автомата Мілі  Просмотрен 384

Автомат Мілі – це логічний пристрій, який описується двома таблицями виходів та переходів. В таблиці виходів та перетині і - го рядка та j - го стопчика ставиться значення коду, яке формується на t+1 такті. В таблиці виходів ставиться значення в яке переходить автомат, якщо на вхід подається j – e вхідне слово, а автомат знаходиться в i – му стані. Для задання автомата Мілі найчастіше застосовують узагальнену таблицю у якій на перетині j – го стопчика та i – го рядка записують дріб. В чисельнику записують стан в який переходить автомат, а в знаменнику слово яке формує автомат на виході.

Синтезувати автомат заданий узагальненою таблицею.

y x     
1/1 2/0 1/2 0/1
3/3 2/1 1/0 3/2
0/1 3/2 1/3 3/0
3/0 2/1 0/3 1/2

 

1. Визначаємо розмір векторів алфавітів автомату Мілі

Х = { x1; x2} y = {y1; y2} z = {z1; z2}

2. Будуємо граф автомата

3. Складаємо таблицю у двійковому коді

4. Вибираємо тип елементарних автоматів (тригера)

5. Складаємо таблицю функцій збудження для тригерів.

6. проводимо мінімізацію комбінаційної частини автомата.

7. Обираємо логічні елементи та будуємо функціональну і принципову схеми.

Граф автомата – це логіко-динамічна модель кінцевого автомата. Вершини -стани, направлені дуги нумеруються диз’юнкцією дробів вхід/вихід.

t t+1    
X1 X2 У1 У2 У1 У2 Z1 Z2 T1 T2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

За таблицею складають систему власних рівнянь, що описують автомат

 

y1=f1(x,y); y2=f2(x,y); z1=f3(x,y); z2=f4(x,y);

 

Предыдущая статья:Порядок виконання роботи. Следующая статья:Порядок виконання роботи.
page speed (0.0142 sec, direct)