Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Тема: Організація і проведення маркетингових досліджень  Просмотрен 253

 

Поняття "маркетинг" походить від англійського слова market (ринок) і буквально означає роботу на ринку із вивчення і задоволення всіх потреб і побажань споживача.

Маркетинг – це філософія бізнесу, яка робить можливим: задоволення потреб споживачів за допомогою досліджень, прогнозувань та відбору належного місця для продукції на ринку; досягнення цілей організаторів бізнесу та отримання ними прибутків.

Готельний маркетинг – це серія основних методів і прийомів, вироблених для дослідження, аналізу та вирішення поставлених завдань щодо найповнішого задоволення потреб клієнтів, а також визначення найраціональніших (з фінансової точки зору) способів ведення справ готелями.

Організація маркетингових досліджень повинна бути побудована таким чином, щоб забезпечити їм комплексний і системний характер, а також науковий підхід.

Для досягнення поставленої мети необхідно провести маркетингове дослідження підприємства:

Ø проаналізувати маркетингові загрози та ринкові можливості;

Ø сильні та слабкі сторони підприємства;

Ø запропонувати альтернативні варіанти вирішення управлінської проблеми.

Маркетингові дослідження підприємства в основному проводяться в слідуючих напрямках: дослідження споживачів, конкурентів та фірмової структури ринку.

Маркетингове дослідження ринку ставить перед собою наступні цілі: вивчення співвідношення попиту та пропозиції на товар, визначення місткості ринку, частки конкурентів, сегментацію та кон'юнктуру ринку.

Загалом процес маркетингового дослідження складається з таких етапів:
І етап: визначення проблеми і постановка цілей маркетингових досліджень.

ІІ етап: підбір джерел інформації.

ІІІ етап: збір і аналіз вторинної інформації.

IV етап: отримання первинної інформації.

V етап: аналіз даних, розробка висновків і рекомендацій.

VI етап: представлення і використання отриманих результатів.

Визначення проблеми і постановка цілей досліджень є головним, визначальним етапом маркетингових досліджень, оскільки вчасно і правильно сформульована проблема значною мірою скорочує час пошуку шляхів її вирішення, сприяє економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Підбір джерел інформації здійснюється для полегшення пошуку необхідної інформації, яка поділяється на первинну і вторинну.

Збір і аналіз вторинної інформації, яка являє собою дані, зібрані раніше для різних цілей і що існують незалежно від досліджуваної проблеми, - це відправна точка маркетингових досліджень. Вторинна інформація знаходиться у швидкому і відносно легкому доступі, її джерела можуть містити дані, що готель самостійно одержати не в змозі, вона відрізняється широким вибором джерел і порівняно невисокою ціною. Однак ця інформація може бути неповною, застарілою, недостатньо достовірною, крім того, методологія збору даних може бути невідомою.

Джерела вторинної інформації можна розділити на дві групи: внутрішні і зовнішні. Внутрішні джерела інформації мають безпосереднє відношення до готелю. Внутрішня інформація міститься в таких матеріалах: бюджетах, даних про прибуток і збитки, рахунках клієнтів, результатах інших досліджень, звітах з продажів тощо. Це - клієнтська база даних, договори з клієнтами, транспортними організаціями, що надають додаткові послуги, дані аналізу діяльності готелю по позиціях: рівень середньорічного завантаження, сезонний розподіл потоків, середні ціни; статистична інформація, дані по взаєморозрахунках з турфірмами, інформація про клієнтів (кількість, терміни проживання тощо).

Крім того, якщо готель використовує систему управління доходами, він повинний формувати певну базу даних, що складається з таких основних елементів:

Ø історичної статистики ануляцій;

Ø історичної статистики no-show (випадок неявки клієнта або пізньої ануляції броні). Причому дані про клієнтів по no-show повинні бути представлені по сегментах;

Ø історичної статистики go-show (клієнт go-show, що купує номер без попереднього бронювання, без знижок, за більш високими цінами);

Ø історичної статистики відмови від продажів;

Ø кількості номерів, що простоюють, та історичної статистики цього показника;

Ø кількості бронювання номерів у динаміці та у розподілі по сегментах;

Ø історичної статистики термінів резервування;

Ø історичної статистики загальних результатів: відсоток завантаження і ADR (average daily rate) - середнього денного виторгу готелю;

Ø історичної довідки про минулі і передбачувані події (виставки, ярмарки, семінари тощо)/

Зовнішня вторинна інформація може бути отримана з офіційних публікацій урядових і державних установ, комерційних дослідницьких організацій, Інтернету, книг, газет, журналів, монографій, довідників, телебачення і радіо. Ця інформація міститься також у статистичних збірниках, законодавчих і нормативних даних.

Отримання первинної інформації здійснюється спеціально для вирішення конкретної досліджуваної проблеми шляхом спостереження, експерименту, імітації, опитування. Первинні дані збираються відповідно до точних цілей, така інформація має досить повну достовірність, однак збір і обробка її вимагають значних матеріальних і трудових витрат.

 

Предыдущая статья:Вчимося робити вправу «Місток» (Кицька вигинає спинку»). Следующая статья:Види маркетингових досліджень
page speed (0.0802 sec, direct)