Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Право

Похідні способи набуття права власності. Значення передання майна  Просмотрен 359

1. Найпоширенішими похідними способами набуття права власності є договори, зокрема договори купівлі-продажу, міни, договори, пов'язані з передачею речі у власність

2. У похідних способах набуття права власності важливого значення набуває момент передання майна. Право власності виникаєз моменту передання майна. Згідно з ч.і ст.334 ЦК переданняммайна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачевімайна, відчуженого без зобов'язання доставки.

Проте фактична передача речі може і не визначати моменту виникнення права власності на майно, якшо інше встановлено законом або договором. Важливе значення для виникнення моменту права власності на майно має також момент нотаріального посвідчення договору, рішення суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним та момент державної реєстрації договору, якшо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації (ч.4 ст.334 ЦК).

До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товаророзпорядчого документа на майно.

 

лїіі Глава 25

:~ Припинення права власності

1. Способи припинення права власності

1. Закон детально регулює припинення права власності з тим,щоб була можливість найкраще захистити права власника. Припинення права власності можливе лише у випадках, передбачених законом. Право власності припиняється у разі відчуження власникомсвого майна; відмови власника від права власності, припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;знищення майна; викупу пам'яток Історії та культури; викупу земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю; викупу нерухомого майна у зв'язку з суспільною необхідністю; викупу з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене;звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника; реквізиції; конфіскації; припинення юридичної особи чи смерті власника.

Такий перелік підстав припинення права власності зазначений в ст.346 ЦК. Важливо відзначити, що цей перелік не є вичерпним. Згідно з ч.2 вказаної статті право власності може бути припинене в інших випадках, встановлених законом, але принциповим є те положення, що припинення права власності може відбутися лише на підставі закону.

2. Вилучення майна у власника і відповідно припинення прававласності може бути оплатним і безоплатним, може бути примусовим або здійснюватися за згодою особи, якій майно належало. ВЦК внесена стаття про відмову від права власності (ст.347), де вказується, що особа може відмовитися від права власності на майно,заявивши про це або вчинивши інші дії, які свідчать про ЇЇ відмову від права власності. Відмова від права власності відбуваєтьсязгідно з волею особи, якій належало майно. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю (ст.350 ЦК) може відбуватися як за згодою власника, так і за рішенням суду. Рішення провикуп земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністюприймається у межах своєї компетенції органом державної влади,органом АРК або органом місцевого самоврядування. За рішеннямсуду припиняється право власності на житловий будинок, інші бу-ДІвлІ, споруди, насадження у зв'язку із викупом земельної ділянки,на якій вони розміщені, проте тут має відбутися обов'язкове попереднє відшкодування збитків у повному обсязі. Крім того, правапопереднього власника, які припиняються, можуть бути захищенізавдяки тому, що особа, право власності якої припинилося, маєправо вимагати надання їй іншої, рівноцінної за якістю, земельноїДілянки в межах цього населеного пункту.

Предыдущая статья:Набувальна давність Следующая статья:Примусове припинення права власності
page speed (0.0139 sec, direct)