Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Механика

Лабораторний практикум для студентів спеціальностей «Механізація сільського господарства»  Просмотрен 570

Житомирський національний агроекологічний університет

 

Кафедра вищої математики та загальнотехнічних дисциплін

 

 

ФІЗИКА

Лабораторний практикум

для студентів спеціальностей «Механізація сільського господарства»,

«Екологія та охорона навколишнього природного середовища»

 

Частина 1

 

 

Житомир 2008


УДК: 53(075)

ББК 22.3я7

Ф50

 

Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики Житомирського державного університету ім. Івана Франка Ткаченко О.К.

 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерної екології ЖНАЕУ Герук С.М.

 

 

Автори: кандидат технічних наук, доцент Пінкін А.А.,
асистент Нездвецька І.В.

 

Рекомендовано методичною комісією факультету механізації с-г ЖНАЕУ, протокол № від 2008 року

Рекомендовано методичною комісією екологічного факультету ЖНАЕУ, протокол № від 2008 року

Видається в авторській редакції

 

Фізика.Лабораторний практикум.: Навчальний посібник. Частина 1.

Пінкін А.А., Нездвецька І.В.

Житомир.: ЖНАЕУ, 2008. – 100 с.

 

Мета навчального посібника – допомога студентам при підготовці, виконанні, оформленні та захисті лабораторних робіт
лабораторного практикуму з курсу фізики.

Призначено для студентів спеціальностей «Механізація сільського господарства» та «Екологія та охорона навколишнього природного середовища» ЖНАЕУ.

Зміст

Вступ до практикуму........... 4 1. Фізичні виміри, запис і обробка результатів вимірювань……………………………. Виміри і їх похибки…………………………………………. Обробка результатів при прямих вимірах………………… Обробка результатів непрямих вимірів …………………… Запис результатів…………………………………………… Зображення експериментальних результатів на графіках.. 2. Лабораторна робота № 1 ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ……………….. 3. Лабораторна робота № 2 ВИВЧЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ ТІЛ……………………... 4. Лабораторна робота №3 Вивчення хвильових процесів………………………………………………… 5. Лабораторна робота №4 визначення коефіцієнта в’язкості біологічної рідини …………………………………………………... 6. Лабораторна робота № 5 ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРУ В РОЗЧИНІ ЗА КУТОМ ОБЕРТАННЯ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ…………... Список Рекомендованої літератури…………. Додатки……………………………………………………...                

Вступ до практикуму

Лабораторний практикум починається зі вступного заняття. Це перше заняття групи в лабораторії, яке є організаційним. На цьому занятті викладач:

· проводить інструктаж з техніки безпеки в лабораторії фізики;

· здійснює поділ студентської групи на підгрупи та лабораторні бригади;

· ознайомлює з графіком виконання робіт кожною бригадою;

· надає рекомендації щодо літератури та методичних посібників, які можуть бути використані при підготовці та відпрацюванні лабораторних робіт;

· ознайомлює студентів з вимогами до виконання лабораторних робіт.

Виконання кожної лабораторної роботи передбачає окремі етапи:

1. Самостійну домашню підготовку до лабораторної роботи.

2. Отримання дозволу на виконання роботи.

3. Виконання роботи та фіксування результатів вимірювання.

4. Оформлення звіту.

5. Захист лабораторної роботи.

Розглянемо кожний етап детальніше.

Предыдущая статья:Будущее человечества Следующая статья:Фізичні виміри, запис і обробка результатів вимірювань
page speed (0.017 sec, direct)