Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Інвентаризація малоцінних і швидкозношуваних предметів  Просмотрен 1099

Малоцінні необоротні матеріальні активи обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», субрахунок 112 «Малоцінні необоротні активи», а малоцінні та швидкозношувані предмети (далі – МШП) обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Облік малоцінних необоротних матеріальних активів регулюється Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі – П (С) БО 7), а облік МШП регулюється П (С)БО 9 «Запаси».

Особливістю обліку МШП – є кількісний облік предметів, виданих в експлуатацію. Комісія повинна обов’язково перевіряти облік виданих предметів за місцем експлуатації не в вартісному виразі, а тільки в кількісному. При відсутність такого обліку, необхідно зафіксувати це документально і поставити МШП на облік за відповідною матеріально відповідальною особою, враховуючи строк служби та вартість предмета.

Малоцінні швидкозношувані предмети, що перебувають в експлуатації, перевіряються за місцем їх розміщення та особами, на відповідальному зберіганні яких значаться ці предмети. Їх інвентаризація здійснюється шляхом огляду кожного предмета і реєстрації його в інвентаризаційному описі.

При інвентаризації малоцінних швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівникам підприємства, допускається складання групових інвентаризаційних описів.

Якщо під час інвентаризації МШП будуть виявлені предмети, не придатні для експлуатації і не списані з обліку, то робоча комісія складає акт на списання таких предметів. Типові форми актів на списання: МШ-4, МШ-5, МШ-8, затверджені наказом Мінстату від 22.05.96 р. №145.

У разі виявлення предметів, які неправильно віднесені до складу малоцінних швидкозношуваних предметів, їх переводять до складу основних засобів чи до складу запасів.

Предыдущая статья:Інвентаризація нематеріальних активів Следующая статья:Інвентаризація тари
page speed (0.0498 sec, direct)