Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Право

Помічник судді  Просмотрен 320

Відповідно до Типової посадової інструкції помічника судді мі­сцевого загального суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 липня 2005 р. № 86, помічник судді виконує великий обсяг роботи, пов'язаної з організацією здійснення цивільного судочинства. Він сприяє якнайкращому здійсненню цивільного судочинства через виконання покладених на нього по­садовою інструкцією обов'язків.

Помічником судді може бути особа, яка має повну вищу юри­дичну освіту та стаж роботи на державній службі в судових орга­нах України не менше двох років або загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Помічник судді є посадовою особою апарату суду і на нього поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.

Особа призначається на посаду помічника суду, а також звіль­няється з роботи наказом голови відповідного суду.

Основними обов'язками помічника судді є:

1) вивчення матеріалів справи і здійснення підбору законо­давства та матеріалів судової практики, необхідних для її роз­гляду;

2) підготовлення за дорученням судді проектів запитів, листів, іншої документації, пов'язаної з розглядом справи;

3) здійснення за наказом голови суду приймання позовних заяв, скарг та заяв від осіб, які звертаються до суду, безпосередньо під час прийому громадян відповідно до затвердженого графіка;

4) контролювання надходження та приєднання до судової спра­ви відповідних матеріалів;

5) контролювання своєчасності повідомлення про судові засі­дання осіб, які беруть участь у справі, тощо.

Предыдущая статья:Судовий розпорядник Следующая статья:Особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті
page speed (0.0233 sec, direct)