Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Экология

Перелік тем, рекомендованих для навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС).  Просмотрен 366

1. Загальні питання гігієни.

1.1. Здоров'я людини та його залежність від природних, виробничих факторів навколишнього середовища і соціально-економічних умов життя.

1.2. Профілактика - найважливіша галузь медичної діяльності в області збереження здоров'я населення. Роль гігієни, санітарії, епідеміології як складових цієї галузі.

1.3. Санітарно-епідеміологічна служба в Україні, її структура, зміст, основні напрямки діяльності. Структура санітарно-епідеміологічних станцій різного рівня управління. Відомчі СЕС.

1.4. Науково-технічний прогрес, його вплив на соціально-економічні та гігієнічні умови життя і праці населення.

1.5. Урбанізація та хвороби цивілізації, гігієнічні проблеми їх профілактики.

1.6. Історія розвитку гігієни. Видатні вчені емпіричного та експериментального періодів. Гіппократ, Авіценна, Рамацціні, М. Петтенкофер, Ф.Ф. Еріс-ман, О.П. Доброславін, В.А.Суботін та ін., їх вклад в розвиток гігієнічних знань.

1.7. Виникнення і розвиток гігієнічної науки і санітарно-епідеміологічної служби в Україні (Д.Самойлович, П. Могила, О.М.Марзеєв, В.А.Суботін, О.В.Корчак-Чепурковський, В.Д.Орлов, Л.І.Медведь, Г.Х.Шахбазян, В.З.Мар-тинюк, В.М.Жаботинський, Д.М.Калюжний, Р.Д.Габович, Є.Г.Гончарук та інші).

1.8. Санітарне законодавство в Україні. Види , значення гігієнічних регламентів у системі профілактичних заходів. Наукові принципи гігієнічного нормування. Відображення питань охорони здоров'я населення в Конституції України.

1.9. Реферативний огляд санітарного законодавства України в області комунальної гігієни та гігієни харчування.

1.10. Реферативний огляд санітарного законодавства України в області гігієни праці, гігієни дітей та підлітків, радіаційної гігієни.

1.11. Гігієнічні та протиепідемічні заходи при катастрофах та інших надзвичайних ситуаціях.

Предыдущая статья:Структура санітарно-епідеміологічних станцій різних рівнів підпорядкування Следующая статья:Гігієна навколишнього середовища.
page speed (0.0141 sec, direct)