Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Механика

Скласти функцію витрат, наприклад якщо директо.. Задача.  Просмотрен 329

Задача.

Скласти функцію витрат, наприклад якщо директор ТзОВ «Сигнал» визначив, що його постійні витрати становлять 320000 грн., а середні змінні витрати на одиницю продукції – 230 грн. Скільки будуть становити загальні витрати, кщо дане підприємство буде планувати реалізувати 1200 одиниць продукції.

 

ВАРІАНТ 32

 

1. Якими наслідками для підприємства може обернутися завищення витрат виробництва?

2. Чим викликана необхідність контролю в управлінні витратами?

 

 

3. Для контролю за рівнем собівартості широкого поширення набули за кордоном методи:

Кошторисних рівнянь.

Визначення точки беззбитковості.

Функціональної залежності

Математико-статистичні методи.

 

4. Використання методів кореляційного і регресійного аналізу бажано здійснювати при складанні:

/ Рівняння прямої, яка виражає лішіїний т’яиж між на пін пітними затратами і обсягом виробництва

2. Системи рівнянь (кошторисних рівнянь), яка дає змогу оцінити лінійний зв'язок між затратами / обсягом виробництва за декілька суміжних років.

3. Одного з двох попередніх варіантів

4. Правильна відповідь відсутня

 

 

Задача.

Скласти функцію витрат, наприклад якщо директор ТзОВ «Сигнал» визначив, що його постійні витрати становлять 320000 грн., а середні змінні витрати на одиницю продукції – 330 грн. Скільки будуть становити загальні витрати, кщо дане підприємство буде планувати реалізувати 1000 одиниць продукції.

 


ВАРІАНТ 33

1. Дайте порівняльну характеристику показників рівня рентабельності і прибутковості при змінах ціни, собівартості одиниці продукції і прибутку.

2. Метод візуального пристосування – це….

 

 

3. Результати аналізу загальних відхилень (зміни загальних витрат) дають змогу встановити;

/. Структурні зрушення

2. Загальний вплив усіх факторів на результативність діяльності підприємства,

3. Вплив невикористаних потужностей на величину відхилень загальних непрямих затрат.

4. Будь-яка відповідь вірна.

 

4. Ефективність виробництва визначається:

Чисельністю кваліфікованого персоналу.

Валютою балансу.

Фінансовим результатом.

Величиною складських запасів.

 

Предыдущая статья:Приложение Г. (Организация и планирование деятельности структурного подразделения). Следующая статья:За звітний місяць ВАТ «Гуцулка» виготовило 320 комбайнів. Ан.. Задача.
page speed (0.0323 sec, direct)