Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Педагогика

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Настільний теніс відносять до найпопулярніших спортивних ігор. Для ньо..  Просмотрен 541

 1. Вступ (1 год.). Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під ..
 2. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. Діти мають знати: - історію розвитку гри в настільний теніс; - загал..
 3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Суспільно-політичне відродження України, подальший розвиток усіх склад..
 4. Вступ (1 год.). Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під ..
 5. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. Діти мають знати: - державну та військову символіку України; - строї..
 6. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Лікарські рослини містять цілий комплекс біологічно активних компонент..
 7. Вступ (1 год.). Лікарські рослини та їх значення для медицини та ветеринарної практики..
 8. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. Вихованці мають знати: - правила поведінки в природі; - рідкісні та ..
 9. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Зоологія – біологічна дисципліна, що вивчає тварин, досліджує біологіч..
 10. Загальна характеристика фауни району розташування табору (1 год.)
 11. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. Вихованці мають знати: - правила поведінки в природі; - рідкісні та ..
 12. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Гідробіологія – комплексна біологічна наука, яка вивчає водні організм..

Настільний теніс відносять до найпопулярніших спортивних ігор. Для нього характерна ціла низка ігрових елементів, виконання яких вимагає високого рівня фізичної підготовленості дітей, що сприяє їх фізичному розвитку. На відміну від більшості інших ігрових видів спорту, настільний теніс не вимагає складної організації і матеріально-технічного оснащення: грати в настільний теніс можна як у закритих приміщеннях, так і на повітрі, інвентар доступний, основні правила гри теж.

Навчальна програма «Настільний теніс» реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.

 

Мета програми: формування у дітей стійкої мотивації до збереження власного здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки через гру в настільний теніс.

 

Завдання програми:

сформувати загальні уявлення про фізичну культуру і спорт;

розвинути основні фізичні якості;

виховати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;

сформувати почуття патріотизму, волі до перемоги, сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни;

популяризувати здоровий спосіб життя.

 

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

 

Теоретичні відомості подаються в межах теоретичних занять та під час виконання практичних завдань.

При навчанні технічних прийомів з настільного тенісу, необхідно на кожному занятті використовувати вправи спеціальної фізичної підготовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору і т. д., а також дотримуватися методики послідовності вивчення підготовчих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри, використовуючи підвідні вправи.

Настільному тенісу притаманна така особливість - у межах установлених правил тенісист може застосовувати на власний розсуд різні хватки, може побудувати свою гру відповідно до технічних особливостей, індивідуального стилю та фізичного розвитку, може створювати власну техніку гри. Враховуючи це керівник гуртка має допомогти вихованцю обрати правильну позицію, техніку виконання елементів гри.

З метою профілактики травматизму при вивченні підготовчих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри різними способами слід звертати увагу на правильне переміщення учнів біля тенісного столу.

Під час навчання гри в настільний теніс можна застосовувати вправи ігрового характеру, зокрема — «Сонечко», «Один проти чотирьох», «Двоє проти п’яти», «Карусель», «Потяг» та ін.

Орієнтовний план проведення заняття:

Загальна фізична підготовка – 4-5 хв.

Спеціальна та прикладна фізична підготовка – 10 хв.

Техніко-тактична підготовка – 17 хв.

Навчальні та рухливі ігри – 13-14 хв.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми Кількість годин  
Теоретичні заняття Практичні заняття Усього  
1. Вступ -
2. Теоретичні відомості -
3. Загальна фізична підготовка -  
4. Спеціальна та прикладна фізична підготовка 0,5 2,5
5. Техніко-тактична підготовка 0,5 4,5
6. Навчальні та рухливі ігри -  
7. Підсумок -  
Разом    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Предыдущая статья:ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. Діти мають знати: - історію розвитку українського волейболу; - загал.. Следующая статья:Вступ (1 год.). Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під ..
page speed (0.1095 sec, direct)