Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Педагогика

Характеристика обдарованого учня  Просмотрен 2946

Вимоги до сучасного вчителя музики

Учитель має розвинути в учнів розуміння музичного мистецтва, відкрити їм світ добра та краси, відображений в музичних творах. Однак творча свобода вчителя має грунтуватись на правильних уявленнях про природу музики, її можливості естетичного впливу на дітей.

Учитель ММ повинен уміти:

- розвивати музичні здібності дітей;

- організовувати та керувати діяльністю дитячих самодіяльних колективів;

- творчо проводити уроки музики;

- аналізувати та використовувати в своїй роботі педагогічний досвід, критично оцінювати результати власної педагогічної діяльності.

Характеристика обдарованого учня

1. Має хорошу пам’ять, добре розвинуте абстрактне мислення;

2. Як правило, дуже активна і завжди чимось зайнята;

3. Висуває високі вимоги до себе, боляче сприймає суспільну несправедливість, гостро розвинуте почуття справедливості;

4. Наполеглива у досягненні результату у сфері, яка її цікавить, для неї характерний постійний творчий пошук;

5. Хоче вчитися і досягає у навчанні успіху;

6. Здатна краще за інших займатися самостійною діяльністю;

7. Уміє фантазувати, критично оцінювати навколишню дійсність і прагне проникнути у суть речей і явищ;

8. Ставить багато запитів і зацікавлена у відповідях на них;

9. Урок для неї цікавий лише тоді, коли використовуються дослідницькі методи;

10. Виявляє інтерес до читання, має великий словниковий запас;

11. Охоче виконує складні й довгі завдання;

12. Уміє добре розкривати взаємозв’язки між явищами і сутністю, індуктивно й дедуктивно мислити, здійснювати логічні операції;

13. Ставить перед собою завдання, виконання яких вимагає багато часу;

14.

Їй притаманне перебільшення почуття страху, емоційна залежність і незбалансованість.

Білет 5.

1. Основні види діяльності вчителя музики.

Спираючись на сучасні дослідження психології, педагогічні практики, вчені визначають такі види діяльності вчителя музики: дослідницьку, проектувальну, комунікативну, організаторську.

Дослідницька – вивчення наукової і методичної літератури, вивчення досвіду колег, , вивчення психології дітей , підбір репертуару.

Проектувальна – планування ,розподіл, вирішення навчальних завдань, побудова уроків і позакласних музичних занять, спрямованих на морально-естетичне виховання дітей, засвоєння ними ЗУН.

Комунікативна – здатність налагоджувати взаємини з учнями на підставі довіри і поваги, завоювати у них авторитет, володіти мистецтвом спілкування в різних обставинах.

Організаторська – грунтується на практичному вирішенні навчально-виховних завдань у класі та поза ним. Вона вміщує вміння проводити вікторини, конкурси, концерти, фестивалі.

Стандартність і формалізм знецінюють роботу вчителя, а також пригнічують активність і самостійність учнів.

2. Педагогічні погляди Сухомлинського

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського є різносторонньою і багатоплановою. Вся система діяльності павлиського (школа) вчителя пройнята високими принципами комуністичного гуманізму, глибокою пошаною до особи дитини. В.А. Сухомлинський - гідний спадкоємець гуманістичної традиції. Спочатку він визнавав у принципі доцільність покарань, був переконаний, що вони в певних випадках можуть бути ефективним методом виховної дії, а останніми роками своїй діяльності рішуче відстоював наступну тезу: виховання несумісний з покараннями вчаться. Він мав зважаючи на такі види покарань, як грубе відчитування, висміювання, виставляння з класу, залишення провинилося після уроків для виконання якої-небудь роботи, спеціальні скарги в щоденнику вчителя. В.А. Сухомлинський, як А.С. Макаренко і інші радянські педагоги, розглядав колектив як могутній засіб комуністичного виховання. Сухомлинський вважав, що колектив – це завжди ідейне об'єднання, яке має певну організаційну структуру, чітку систему взаємозалежностей, співпраці, взаємодопомоги, вимогливості, дисципліни і відповідальності кожного за всіх і всіх за кожного.

Білет 6.

1.Особливості уроку музики в школі.

Особливості шкільного уроку музики визначаються специфікою музичного мистецтва, в якому емоційна сфера відіграє визначальну роль.

Це визначає головну особливість уроку музики- урок мистецтва. Важливо, щоб спілкування з музикою виявляло особистісне ставлення, власне переживання школяра. Це визначає наступну особливість уроку музики – обовязкова єдність емоційного і свідомого у процесі пізнання і творення музики. Ще однією особливістю уроку музики є неодмінна єдність художнього і технічного, коли робота над технікою виконання водночас є роботою над виразністю. До особливостей уроку музики відноситься також колективна форма діяльності. Така форма дає змогу пережити стан єднання з іншими учнями, відчути себе виконавцем, слухачем, композитором. Метою вчителя має бути наповнення навчання учнів радістю відкриттів і здобутків, уміння вислухати учня, стати на його позицію. Отже, роль ЗСШ у створенні основ інтелектуального, культурного , естетичного і музичного розвитку всіх дітей дуже велика.

2. Зміст роботи предметних та циклових методичних об'єднань

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, системою пошукової, дослідницької, науково-практичної, підвищення наукового, загальнокультурного удосконалення їх професійної компетентності навчально-виховного процесу.

Зміст роботи методичних об’єднань, методичних комісій

1. Забезпечення якісного виконання навчальних планів і програм.

2. Обґрунтування певних змін в змісті й методиці викладання навчального предмета.

3. Затвердження змісту авторських варіантів навчальних програм і планів, їх реалізація.

4. Забезпечення проведення внесення рекомендацій щодо змін у навчальних програмах.

5. Організація контролю за результатами навчально-виховного процесу.

6. Координування й стимулювання роботи з інтелектуального розвитку, активності учнів засобами позакласної роботи з предметів.

7. Організація інноваційної діяльності педагогів.

Керує методичною роботою з предмета, циклу – голова методичного об’єднання, методичної комісії – досвідчений учитель, призначений наказом директора школи.

Білет 7

Предыдущая статья:Культура і нація. Проблема малоросійства в культурі: Є. Маланюк. Следующая статья:Вимоги сучасного уроку мистецтва
page speed (0.0159 sec, direct)