Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Зв`язок емоційно-вольових характеристик із схильністю до підприємницької діяльності менеджерів середньої ланки  Просмотрен 272

 1. Емпіричне дослідження ЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗІ СХИЛЬНІСТЮ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ
 2. ВИСНОВКИ. 1. Розглянувши наукову літературу з проблеми розвитку емоційно-вольов..
 3. Экономические и неэкономические способы мотивационной деятельности персонала
 4. Наибольший из всех возможных рисков
 5. Сложные ссудные ставки
 6. Расшифровка кодов органов по сертификации, проставленные на знаке соответствия трех конкретных наименований пищевых продуктов
 7. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій
 8. Познание самого себя
 9. О власти и политике
 10. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию
 11. Студентам необходимо определить факторы, сдерживающие инновационную деятельность на промышленных предприятиях России в период с 2007 по 2011 г. Сделать выводы.
 12. Временное наблюдение

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

до дипломної роботи

ВИПУСНИКА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ

«БАКАЛАВР»

Тема: Зв`язок емоційно-вольових характеристик із схильністю до підприємницької діяльності менеджерів середньої ланки

Виконавець: Сайченко Микола Юрійович

Керівник: дoкт. пcиxoл. нaук, професор Помиткіна Любов Віталіївна

Київ 2016

Актуальність теми: Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку психологічної науки є вивчення емоційно-вольової сфери працівників, головним у роботі яких є спілкування як з клієнтами, так і з підлеглими. Адже зараз чи не перед кожною менеджером стоїть нелегка задача бути таким працівником, який вміє чітко виконувати вказівки, дотримуючись плану роботи, показників збуту товару, орієнтуватися на досягнення великих цілей, тобто, проявляти організованість і бути цілеспрямованим.

Об’єкт дослідження– емоційно-вольова сфера особистості.

Предмет дослідження – зв`язок емоційно-вольових характеристик зі схильністю до підприємницької діяльності менеджерів середньої ланки.

Мета роботи – виявити зв`язок емоційно-вольових характеристик із схильністю до підприємницької діяльності менеджерів середньої ланки.

Завдання:

1. Розглянути психологічну літературу з проблеми розвитку емоційно-вольових характеристик;

2. Визначити характеристики схильності до підприємницької діяльності менеджерів середньої ланки;

3. Здійснити емпіричне дослідження емоційно-вольової сфери менеджерів, визначити їх схильність до підприємницької діяльності;

4. Встановити зв`язок характеристик емоційно-вольової сфери менеджерів із їх схильністю до підприємництва;

Методики дослідження: Методика дослідження вольової саморегуляції А.Звєрькова-Є.Ейдмана, Методика «Вольова організація особистості» А.А. Хохлова, Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST),Методика вивчення кар’єрних орієнтацій «Якоря кар’єри» Е.Шейна

Практичне значення:результати дослідження можуть бути під час вивчення дисциплін «Організаційна психологія» та «Психологія менеджменту». Результати дослідження також можна застосувати для створення тренінгових програм особистісного і професійного розвитку, командоутворення.

Предыдущая статья:Оцінка можливості роботи двигуна з насосом Следующая статья:Емпіричне дослідження ЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗІ СХИЛЬНІСТЮ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ
page speed (0.0298 sec, direct)