Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Психология

Моделі психотерапії  Просмотрен 1108

Аналіз психотерапевтичної літератури дозволяє стверджувати, що на сьогоднішній день в цій галузі практичної психології не склалося єдиного підходу до вирізнення основних напрямків психотерапії. Це зумовлено її розглядом то як методу лікування (частіше цей підхід зустрічається в зарубіжній психологічній літературі), то як різновиду психологічної допомоги клієнту.

Так, наприклад, Ю. Г. Дем'янов виділяє такі методи психотерапії, що використовуються в практиці:

o раціональна психотерапія;

o психоаналітична психотерапія;

o когнітивно-аналітична психотерапія;

o психотерапія на основі транзактного аналізу;

o особистісно-орієнтована психотерапія;

o гештальттерапія;

o аутогенне тренування;

o емоційно-стресова терапія;

o групова психотерапія;

o позитивна психотерапія [14].

Класифікацію моделей психотерапії, як різновиду лікувальних дій, описує Х.Ремшмідт. Він пропонує класифікацію моделей психотерапії здійснювати за такими принципами:

- теоретичної концепції, яка лежить в основі психотерапії (психоаналіз, поведінкова психотерапія, когнітивна терапія тощо);

- організаційних форм лікування (індивідуальна, групова та сімейна терапія);

- специфікою коригованого розладу (психози, синдром аутизму, невротичні порушення, депресивні стани, синдром страхів, синдром нав'язливості тощо) [46].

У психологічній літературі теж немає одностайності у виділенні основних моделей психотерапії. Так, зокрема, Г. Онищенко, В. Панок виділяють три основні моделі психотерапії [34]:

o психодинамічну психотерапію, яка зорієнтована на психоаналіз;

o гуманістичну психотерапію та її основні течії - роджеріанська, екзистенційна, гештальттерапія;

o біхевіоральна (поведінкова) психотерапія.

Дещо відмінний підхід представлений О. Ф. Бондаренком. Він виділяє чотири основні теоретичні підходи до психотерапії:

1) психодинамічний;

2) гуманістичний;

3) когнітивний;

4) поведінковий або біхевіористичний [9].

 

Предыдущая статья:О человеке. Следующая статья:Довготривалі форми індивідуальної психотерапії
page speed (0.0141 sec, direct)