Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Электроника

Діодний випрямляч. Фільтр  Просмотрен 337

Діодний двохнапівперіодний випрямлювач (мостова схема) з ємнісним згладжувальним фільтром

       

Основи електротехніки і електроніки.   Лабораторна робота № Діодний випрямляч. Фільтр. 

       

Схема 3. Діодний двохнапівперіодний випрямлювач (мостова схема) з Г-образним згладжувальним фільтром LC  

Теоретичні відомості Для оцінки якості згладжувального фільтра використовують коефіцієнт пульсацій вихідної напруги, який знаходять із співвідношення: , де ΔU2=U2 max – U2 min , а Ud= (U2 max + U2 min)/2 U2 – напруга на виході (випрямлена)   Для порівняння різних фільтрів використовують коефіцієнт згладжування: , де q1 - коефіцієнт пульсацій вихідної напруги випрямляча без фільтра, q2 - коефіцієнт пульсацій напруги на виході фільтра.   Порядок виконання роботи 1. Зібрати електричне коло за схемою 1 (або відкрити файл „Випрямлювач – 1”).

2. Увімкнути схему.

3. Увімкнути осцилограф. Змінююючи масштаби часової шкали та сигналів у каналах А і В осцилографа, отримати осцилограми вхідного (на каналі А) та вихідного (на каналі В) сигналів схеми випрямлювача.

4. Замалювати отримані осцилограми і представити їх у звіті.

5.

Порівняти вхідний та вихідний сигнали за формою, полярністю та частотою, визначивши частоти цих сигналів з осцилограм (за відповідними масштабами).

6. Визначити коефіцієнт пульсацій вихідного сигналу q за приведеною вище формулою.

7. Зібрати електричне коло за схемою 2 (або відкрити файл „Випрямлювач – 2”).

8. Повторити пункти 2-6 для схеми випрямлювача з ємнісним фільтром (схема 2).

9. Зібрати електричне коло за схемою 3 (або відкрити файл „Випрямлювач – 3”).

10. Повторити пункти 2-6 для схеми випрямлювача з фільтром LC (схема 3).

11. Визначити коефіцієнти згладжування двох типів фільтрів. Порівняти їх між собою.

12. Зробити висновки за результатами роботи (для кожної схеми): § чи відрізняється вихідний сигнал випрямлювача від вхідного за формою та полярністю; § чи відрізняється частота вихідного сигналу від частоти вхідного; якщо так, то у скільки разів; § чому дорівнює коефіцієнт пульсацій кожної розглянутої схеми, як вони відрізняються; § яка з розглянутих схем краща за якістю випрямляння змінної напруги (або струму), чому?

13. Відповісти на контрольні запитання: § Яка властивість діода лежить в основі роботи випрямлювача? § Що означає термін „випрямлювання змінного струму”? § Які явища лежать в основі роботи згладжувальних фільтрів? § Які ще Вам відомі схеми згладжувальних фільтрів (простих)? (намалюйте)

Предыдущая статья:Электрооборудование и его эксплуатация. 5 страница Следующая статья:Магический Театр и Архетипические технологии
page speed (0.034 sec, direct)