Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Информатика

Білет № 1. 1. Яке призначення модема? ..  Просмотрен 363

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора

Гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємств
Спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства
Семестр VI
Навчальна дисципліна Інформаційні системи та технології на підприємстві
 

 

 

 

  
 
 

 

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

 

Білет № 1

 

У завданнях 1 – 6 правильну відповідь позначайте тільки так:

(0,5 бала за кожне завдання)

 

                                   
       
 
 
   
 
   
   
 
   
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
           
 

 

 

 

1. Яке призначення модема?

 

А. Побудова графіків, креслень з високою точністю

Б. Передавання та прийом інформації лініями зв’язку

В. Опрацювання звуку в комп’ютері

Г. Зчитування інформації з лазерних дисків

 

2. Яке з розширень файла вказує на його графічний формат?

А. exe Б. htm В. xls Г. jpg

 

3. Якою клавішею фіксується режим введення великих літер?

А. Num Lock Б. Caps Lock В. Tab Г. Enter

 

4. Який домен першого рівня вказує в іменах сайтів на приналежність до України?

А. UK Б. US В. UA Г. UKR

 

5. Для введення даних в СКБД MS Access використовується

А. Модуль Б. Запит В. Звіт Г. Форма

 

6. Який міжрядковий інтервал не можна встановити у MS Word?

А. Приблизний Б. Подвійний В. Полуторний Г. Точний

 

У завданнях 7 – 9 упишіть правильну відповідь

 

 

 

(1 бал за кожне завдання)

 

 

       
 
 
   
   
   
 
  
  
   
 

 

 

 

7. Як називаються спеціальні програми, що створюють копії файлів, застосовуючи різні методи стиснення?

 

 

8. Упорядкувати у послідовність команди для створення структури D:\11\Test\examen.txt.

1. Відкрити папку 11.

2. Створити файл examen.txt.

3. Створити папку 11.

4. Зробити поточним диск D.

5. Створити папку Test.

6. Відкрити папку Test.

 

9. Як називається швидкодіюча електронна пам’ять, модулі якої вставляються в материнську плату системного блоку?

 

Завдання 10 – 12 виконайте на комп’ютері

(2 бали за кожне завдання)

10. Розрахуйте прибуток за кожну одиницю товару. Побудуйте діаграму до колонки з обчисленими даними:

 

11. Введіть залишки ТМЦ за допомогою документу «Остатки ТМЦ»

Вид ТМЦ Найменування Ціна (без ПДВ) Кількість
Матеріал Тканина шпігель 39 грн / м 100 м
Матеріал Поролон 10 мм 16,50 грн / кг 100 кг
Матеріал Мішковина 3 грн / м 120 м
   

 

12. Відкрийте файл Форматування.doc. Відформатувати текст наступним чином:

- параметри сторінки: Л, В, Н - 2см., П - 1,5см.

- абзаци - 1,5см.

- шрифт - Bookman Old Style, розмір шрифта – 16.

- текст вирівняти по ширині листка.

- міжрядковий інтервал – 1,5.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформатики

Протокол № ___ від “ ___” ____ 2016 року

Голова циклової комісії _____ Лабєнкова Т.В.

Екзаменатор _____ Соболь В.С.

Предыдущая статья:Что умеет дошкольник 3—5 лет? Следующая статья:Білет 25. Сучасні підходи до лікування хронічної серцевої недостатності
page speed (0.0127 sec, direct)