Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Плечове сплетення. Променевий нерв  Просмотрен 1837

Плечове сплетення(plexus brachialis)

Плечове сплетення (plexus brachialis) утворене передніми гілками чотирьох нижніх шийних нервів та більшою частиною передньої гілки І грудного нерва і лежить на глибоких м’язах шиї.

Плечове сплетення (plexus brachialis) має:

- корінці (radices);

- стовбури (trunci);

- передні та задні розгалуження (divisiones anteriores et posteriores);

- пучки (fasciculi).

Плечове сплетення складається з:

 

- надключичної частини (pars supraclavicularis);

- підключичної частини (pars infraclavicularis).

 

Надключична частина плечового сплетення(pars supraclavicularis plexus cervicalis)розміщена в міждрабинчастому просторі шиї (spatium interscalenum) і в глибині великої надключичної ямки (fossa supraclavicularis major). До її складу входять:

- верхній стовбур (truncus superior),який утворений передніми гілкамиIV-VIшийних нервів;

- середній стовбур (truncus medius),який утворений передньою гілкоюVIIшийного нерва;

- нижній стовбур (truncus inferior),який утворений передніми гілкамиVIIIшийного нерва таI

 

Від стовбурів відходять:

- передні розгалуження нервових волокон(divisiones anteriores neurofibrarum),які входять до тихгілок плечового сплетення, що іннервують:

- м’язи-згиначі верхньої кінцівки (musculi flexores membri superioris);

- задні розгалуження (divisiones posteriores neurofibrarum),що іннервують:

- м’язи-розгиначі верхньої кінцівки (mm. extensores membri superioris).

 

Надключична частина плечового сплетення(pars supraclavicularis plexus cervicalis)має такі короткі гілки, які йдуть:

1) до м’язів спини:

- дорсальний нерв лопатки (n. dorsalis scapulae),що іннервує:

- м’яз-підіймач лопатки (m. levator scapulae);

- ромбоподібні м’язи (mm. rhomboidei);

- грудо-спинний нерв (n. thoracodorsalis),що іннервує:

 

- найширший м’яз спини (m. latissimus dorsi);

2) до м’язів грудної клітки:

- підключичний нерв (n. subclavius),що іннервує:

- однойменний м’яз (m. subclavius);

- довгий грудний нерв (n.

thoracicus longus),що іннервує:

- передній зубчастий м’яз (m. serratus anterior);

- бічний грудний нерв (n.pectoralis lateralis)та присередній грудний нерв (n. pectoralis medialis)

іннервують:

- великий та малий грудні м’язи (mm. pectorales major et minor);

 

3) до м’язів грудного пояса:

- надлопатковий нерв (n.suprascapularis),що іннервує:

- надостьовий та підостьовий м’язи (mm. supraspinatus et infraspinatus);

- підлопаткові нерви (nn. subscapulares),що іннервують:

- підлопатковий м’яз (m. subscapularis);

- великий круглий м’яз (m. teres major);

- пахвовий нерв (n. axillaris),який відходить від заднього пучка підключичної частини

 

Підключична частина (pars infraclavicularis)плечового сплетення,розміщена нижче рівня ключиці, охоплює з трьох боків пахвову артерію і поділяється на:

 

- присередній пучок (fasciculus medialis);

- бічний пучок (fasciculus lateralis);

- задній пучок (fasciculus posterior).

Від присереднього пучка (fasciculus medialis) відходять такі довгі гілки:

- присередній шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii medialis),що іннервує:

- шкіру передньоприсередньої поверхні плеча (cutis faciei anteriomedialis brachii);

 

- присередній шкірний нерв передпліччя (n. cutaneus antebrachii medialis),що йде на

передпліччя, де іннервує:

 

- шкіру передньої та присередньої поверхні передпліччя (cutis faciei brachii anterioris et medialis)

- ліктьовий нерв (n.

ulnaris),

 

Променевий нерв (n.radialis)проходить у каналі променевого нерва(canalis nervi radialis)та іннервує усі м’язи задньої групи плеча і шкіру над ними.

Виходячи на передпліччя, променевий нерв (n. radialis) іннервує:

- усі глибокі та поверхневі м’язи задньої групи передпліччя і шкіру над ними;

 

- м’язи бічної частини (pars lateralis) заднього відділу передпліччя (compartimentum antebrachii posterius) – плечо-променевий м’яз (m. brachioradialis) та довгий променевий м’яз-розгинач зап’ястка

(m. extensor carpi radialis longus).

Променевий нерв віддає такі гілки:

- м’язові гілки (rr. musculares),які іннервують усі задні м’язи плеча;

- задній шкірний нерв плеча (n.cutaneus brachii posterior),який іннервує шкіру задньої поверхні

плеча;

- нижній бічний шкірний нерв плеча (n.cutaneus brachii lateralis inferior),який іннервує шкіру

бічної поверхні плеча нижче дельтоподібної ділянки;

- задній шкірний нерв передпліччя (n.cutaneus antebrachii posterior),який іннервує шкіру задньоїповерхні передпліччя;

 

- глибоку гілку (r. profundus),що розгалужується на м’язові гілки,які іннервують усі задні м’язи

передпліччя, та короткий променевий м’яз-розгинач зап’ястка (m. extensor carpi radialis brevis).

Від глибокої гілки променевого нерва (r. profundus nervi radialis) відходить задній міжкістковийнерв передпліччя (n.interosseus antebrachii posterior),який іннервує:

- міжкісткову перетинку передпліччя (membrana interossea antebrachii);

- кістки передпліччя (ossa antebrachii);

- міжзап’ясткові суглоби кисті (articulationes intercarpales); зап’ясткові суглоби кисті (articulationes carpi);

- п’ястково-фалангові суглоби кисті (articulationes metacarpophalangeae);

 

- поверхневу гілку (r. superficialis),що на тилі кисті поділяється на п’ять тильних пальцевих

нервів (nn. digitales dorsales),які іннервують шкіру тильних поверхонь проксимальних фаланг перших

двох пальців з обох боків та середнього пальця з променевого боку. Від поверхневої гілки також відходить ліктьова сполучна гілка (r. communicans ulnaris).

Предыдущая статья:Печінка. Следующая статья:Особливості кровообігу плода
page speed (0.0117 sec, direct)