Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Изучение языков

Kayta tapsıru-1 1 страница  Просмотрен 374

Настройки Значение
Тип Тест
Всего вопросов  
Всего баллов  
Вопрос 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi zamanla ilgili değildir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) gece
() herkes
( ) demin
( ) geç
( ) şimdi
Вопрос 2. İsim tamlamaları iki veya daha fazla ismin anlam ve yapı olarak bütünlük oluşturmasıdır. Aşağadakilerden hangisi isim tamlamasıdır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) sıcak bir gece
() çocuk arabası
( ) mavi deniz
( ) çizgili gömlek
( ) uzun yol
Вопрос 3. Aşağıdakilerden hangisi YANLIŞ yazılmıştır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) kitapta
( ) yurttan
() güneşde
( ) çiçekçi
( ) okulda
Вопрос 4. " Burada günlerimiz çok çabuk geçiyor." cümlesindeki hangi kelime iyelik ekini almıştır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) burada
( ) geçiyor
() günlerimiz
( ) çabuk
( ) çok
Вопрос 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ad durum eki ALMAMIŞTIR? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() elmalar
( ) dolaptan
( ) eve
( ) masayı
( ) okulda
Вопрос 6. “açmak” fiilinin Şimdiki Zamanlı çekimini bulunuz. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) açtım
( ) açacağım
( ) açarım
() açıyorum
( ) Açmışım  
Вопрос 7. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir cümledir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Eve dön.
( ) Babam geldi.
( ) Okulda çalış.
( ) Pazara gidiyorum.
() Yarın gelmeyeceğiz.
  

 

Вопрос 8. "Ben okula gidiyorum." cümlesinde kaç tane ünlü vardır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)
( )
( )
( )
()
( )

 

Вопрос 9. "oturmak" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) esnemek
( ) silmek
() kalkmak
( ) gitmek
( ) uyumak
Вопрос 10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde çokluk eki YANLIŞ kullanılmıştır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) bilgisayarlar
() minyatürlar
( ) seçenekler
( ) kağıtlar
( ) çiçekler

 

Вопрос 11. Aşağıdakilerden hangisi Belirtili İsim tamlamasıdır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() Evin kapısı
( ) Temiz oda
( ) Beyaz kağıt
( ) Sınıf defteri
( ) Sokağımızın bekçisinin oğlu

 

Вопрос 12. Aşağıdakilerden hangisi Belirtisiz İsim tamlamasıdır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Okulun kapısı
( ) Kuş kanadı
( ) Tembel öğrenci
( ) Öğretmenin kalemi
( ) Yanıcı gaz
Вопрос 13. Aşağıdakilerden hangisi Belirtili İsim tamlamasıdır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Güneş gözlüğü.
( ) Yeşil biber.
( ) Sınıf defteri.
( ) Evin tavanı.
( ) Taksit sayısı.

 

Вопрос 14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü harfle başlamıştır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) yaprak
( ) tahta
( ) araba
( ) resim
( ) zil

 

Вопрос 15. "Nerelisiniz?" sorusunun cevabı aşağıdaki seçeneklerden OLAMAZ? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Kazağım
( ) Parisliyim
( ) Bakülüyüm
( ) İzmirliyim
( ) Çimkentliyim

 

Вопрос 16. "Rektörlüğün .................. Tıp fakültesi vardır?'' boşluğa uygun sözcüğü işaretleyiniz. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) içinde
( ) yanında
( ) kıyısında
( ) bodrumunda
( ) çatısında

 

Вопрос 17. ''1995''rakamının yazı şekli aşağıdakilerden hangisi? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) bin dokuz yüz doksan beş
( ) bir dokuz yüz doksan beş
( ) bin doksan beş
( ) bir bin dokuz yüz doksan beş
( ) bin yüz doksan beş

 

Вопрос 18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı olarak diğerlerinden farklıdır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) kitap
( ) sinirlenmek
( ) beklemek
( ) konuşmak
( ) sormak

 

Вопрос 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eylemin şu anda yapıldığını bildirmektedir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) gideceğim
( ) gidiyorum
( ) gittim
( ) giderim
( ) gitsem

 

Вопрос 20. "Ne yapıyorsun?" sorusunun uygun cevabını bulunuz. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Başım ağrıyor.
( ) Evde yemek var.
( ) Birlikte sinemaya gidelim.
( ) Müzik dinliyorum.
( ) Biraz sonra otobüs kalkacakmış.

 

Вопрос 21. Hangi cümle Belirli (Görülen) Geçmiş Zamanın olumlu sorusu şeklindedir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Arkadaşlar, birbirini çok özlemişler.
( ) Öğrenciler bu gazeteyi okuyor mu?
( ) Öğretmenden izin aldınız mı?
( ) Ev ödevlerimi zamanında yapıyor musunuz?
( ) Babası onu havaalanında karşılamış mı?
Вопрос 22. Hangi cümle Belirli (görülen) Geçmiş Zamanın olumsuz sorusu şeklindedir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Fabrikada mühendis olarak çalışır mı?
( ) Hayvanat bahçesinin görevlisi geliyor mu?
( ) Teneffüste öğrenciler yemek yiyecekler mi?
() Ablam sofrayı daha hazırlamadı mı?
( ) Kütüphaneye kitapları teslim etmiş mi?

 

Вопрос 23. ''Dün eve ....... '' cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisini getirebiliriz? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) gitse
() gitti
( ) gidecek
( ) gidiyor
( ) gitmeli

 

Вопрос 24. Türkçede kelime sonlarında /p,ç,t,k/ sert ünsüzlerinden birinden sonra ünlü gelirse ünsüz yumuşaması olur. Aşağıdakilerden hangisinde sert ünsüz yumuşaması vardır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) resim
( ) topu
( ) dağa
( ) ağaca
( ) kitaplar

 

Вопрос 25. "Hoş geldiniz!" ifadesinin cevabı aşağıdaki seçeneklerden hangisi? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Çaylar hazır mı?
( ) Beni sinirlendirme.
() Hoş bulduk.
( ) Karnım açıktı.
( ) İyi yolculuklar.

 

Вопрос 26. ''2012''rakamının yazı şekli aşağıdakilerden hangisi? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) bin iki bin yirmi
() iki bin on iki
( ) bin iki
( ) iki bin iki
( ) iki bin yirmi iki

 

Вопрос 27. Nerelisiniz? Sorusunun uygun cevabı hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Türklerim
( ) Türk'üm
() Türkiyeliyim
( ) Türkçem
( ) Türkiye'yem
Вопрос 28. “ Sen....... araba..... nerede?” cümlesindeki boşluğu tamamlayınız. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() – in / - n
( ) – den / - n
( ) – in / - ya
( ) – in / - nan
( ) – in / - dan
Вопрос 29. ''evli'' kelimesinin zıt anlamlısını işaretleyiniz. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) mutlu
( )
( ) temiz
( ) dar
() bekar
Вопрос 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde BELİRTME (yükleme) durum eki kullanılmıştır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Saksıdaki çiçek kurumuş
( ) Film seyrettik.
( ) Bugün o kadar mutluyum ki…
() Annemi özledim.
( ) Babam geldi.

 

Вопрос 31. Aşağıdaki kelimelerin hangisi İYELİK eki almamıştır? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) kedim
( ) anneleri
( ) eviniz
( ) arabası
() mum

 

Вопрос 32. Aşağıdakilerin hangisi ev eşyalarından değildir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() cetvel
( ) gaz ocağı
( ) yatak
( ) fırın
( ) klima

 

Вопрос 33. Aşağıdakilerin hangisi sınıf eşyalarından değildir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() kanepe
( ) sıra
( ) harita
( ) bilgisayar
( ) tebeşir

 

Вопрос 34. Nasılsın? Sorusuna uygun cevabı seçin. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Çok yaşa.
( ) İyi akşamlar.
( ) 19 yaşındayım.
( ) Uykum yok.
() İyiyim.

 

Вопрос 35. Kahvaltı ...................? Sorusundaki boşluğu tamamlayınız. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) içtin mi
( ) temizledin mi
() yaptın mı
( ) oldun mu
( ) kaynattın mı
Вопрос 36. Uzaktaki arkadaşına ne yazarsın? Sorusuna uygun cevabı seçin. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() mektup
( ) duyuru
( ) dilekçe
( ) reklam
( ) ilan
Вопрос 37. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yön BİLDİRMEZ? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) aşağı
( ) yukarı
( ) geri
() öneri
( ) arka
Вопрос 38. Yılın en soğuk mevsimi hangisidir? Sorusuna uygun cevabı seçin. (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) yaz
( ) güz
( ) ilkbahar
() kış
( ) sonbahar

 

Вопрос 39. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) saat
( ) resim
( ) masa
() Almatı
( ) tahta

 

Вопрос 40. 22.10 Saat kaç? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) on biri on geçiyor.
( ) ona on var.
( ) ona on kala.
( ) ondan on gitti.
() onu on geçiyor.

 

Вопрос 41. 08.30 Saat kaç? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() sekiz buçuk
( ) sekiz çeyrek
( ) sekize yarım var
( ) sekize çeyrak var
( ) sekizi sekiz geçiyor

 

Вопрос 42. 07.10 Saat kaç? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) yediye on var
( ) yediyi çeyrek geçiyor
( ) yediye çeyrek var
() yediyi on geçiyor
( ) yedi buçuk

 

Вопрос 43. "sonra" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) arka
() önce
( ) geniş
( ) dar
( ) sol

 

Вопрос 44. "genç" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) akıllı
() yaşlı
( ) soğuk
( ) yavaş
( ) büyük

 

Вопрос 45. "zor" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) yaramaz
( ) kalın
( ) ilk
( ) sıkı
() kolay
Вопрос 46. "hafif" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() ağır
( ) hızlı
( ) üst
( ) alçak
( ) uzun

 

Вопрос 47. "yatakhane" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) otel
( ) apartman
( ) ev
( ) tatil
() yurt
Вопрос 48. "sene" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) zaman
() yıl
( ) vakit
( ) mevsim
( ) saat

 

Вопрос 49. "konuk" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) adam
( ) komşu
() misafir
( ) insan
( ) çevre
Вопрос 50. "kıymet" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() değer
( ) mutluluk
( ) birikim
( ) deneyim
( ) sadakat

 

Вопрос 51. "ak" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) lacivert
() beyaz
( ) pempe
( ) kara
( ) kızıl
Вопрос 52. "ucuz" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda verilenlerden hangisidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
() pahalı
( ) arızalı
( ) yavaş
( ) normal
( ) bedava
Вопрос 53. ''Babamın erkek kardeşi benim ......... olur''.Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1)  
( ) Bacanağım
( ) Kuzenim
( ) Torunum
( ) Teyzem
() Amcam

 

Предыдущая статья:Мышцы и фасции предплечья, их анатомия, топография, функции, кровоснаб­жение и иннервация. 19 страница Следующая статья:Kayta tapsıru-1 2 страница
page speed (0.1138 sec, direct)