Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Право

Практичне завдання. Працівники приватного підприємства А. і М. у встановленому законом пор..  Просмотрен 255

Працівники приватного підприємства А. і М. у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу — нового способу виготовлення вівсяних пластівців, який вони розробили, працюючи на підприємстві. До суду надійшли позови від директора приватного підприємства Ф. і співробітника В., котрі вимагали включення їх до співавторів винаходу. У позовній заяві Ф. указував, що він здійснював загальне керування роботами, які завершилися створенням нової технології отримання вівсяних пластівців. У позові В. указував, що саме він підказав А. і М. основну ідею нового способу, а також виконав велику роботу з пошуку й аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги (на яких підставах)?

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти:

 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

6. Про авторське право і суміжні права [Текст] : Закон України № 3792‑XII в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

7. Про архітектурну діяльність [Текст] : Закон України № 687-XIV від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

8. Про видавничу справу [Текст] : Закон України № 318/97-ВР від 5 червня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.

9. Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності [Текст] : Закон України № 2188-III від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8. – Ст. 37.

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності [Текст] : Закон України № 2362-III від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 117.

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності [Текст] : Закон України від 22 травня 2003 р. № 850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 35. – Ст. 271.

12. Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення [Текст] : Закон України від 28 січня 1994 р. № 3888‑XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 19. – Ст. 111.

13. Про господарські товариства [Текст] : Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

14. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні [Текст] : Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782‑ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1.

15. Про захист від недобросовісної конкуренції [Текст] : Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 36. – Ст. 164.

16. Про інформацію [Текст] : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657‑XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650.

17. Про кінематографію [Текст] : Закон України від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст. 114.

18. Про насіння [Текст] : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3690‑XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 5.

19. Про науково-технічну інформацію [Текст] : Закон України від 23 червня 1993 р. № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст. 345.

20. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування [Текст] : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2953‑III // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 276.

21. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Текст] : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32; у редакції Закону України від 1 червня 2000 р. № 1771‑III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8. – Ст. 37.

22. Про охорону прав на зазначення походження товарів [Текст] : Закон України від 16 грудня 1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 27-28. – Ст. 181.

23. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Текст] : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

24. Про охорону прав на промислові зразки [Текст] : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

25. Про охорону прав на сорти рослин [Текст] : Закон України № 3116-XII від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218; у редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-III // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 278.

26. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем [Текст] : Закон України від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

27. Про племінну справу у тваринництві [Текст] : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691‑XII у редакції Закону України від 21 грудня 1999 р. № 1328-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 6. – Ст. 37.

28. Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин [Текст] : Закон України від 2 червня 1995 р. № 209/95‑ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 168.

29. Про професійних творчих працівників та творчі спілки [Текст] : Закон України від 7 жовтня 1997 р. № 554/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 52. – Ст. 312.

30. Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків [Текст] : Закон України від 13 жовтня 1995 р. № 380/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995.

– № 37. – Ст. 281.

31. Про рекламу [Текст] : Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96‑ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

32. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних [Текст] : Закон України від 23 березня 2000 р. № 1587-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 5-6. – Ст. 46.

33. Про телебачення і радіомовлення [Текст] : Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.

34. Про затвердження Тимчасового положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні [Текст] : Указ Президента України від 18 вересня 1992 р. // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т. 3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С. 212–215.

35. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні [Текст] : Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 79. – С. 5.

36. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2369.

37. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України 18 січня 2003 p. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129.

38. Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 25. – Ст. 1060.

39. Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 96. – С. 9.

40. Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – Ст. 68.

41. Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1182 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1591.

42. Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороню прав на об’єкти інтелектуальної власності [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. // Інтелектуальна власність – 2001. – № 7. – С. 13–16.

43. Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 35. – Cт. 95.

44. Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 121 // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 22. – С. 12.

45. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 14 січня 2004 р. № 8 // Урядовий кур’єр. – 2004 – № 15. – С. 8.

46. Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок їх виплати [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 p. № 71 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129.

47. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1998 р. // «Бухгалтерія». – 2001. – № 36 /2. – С. 6–7.

48. Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 1994 р. № 784 // Збірник постанов Уряду України. – 1995. – № 2. – Ст. 33.

49. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 12. – Ст. 269.

50. Про утворення у складі Міністерства освіти і науки Державного департаменту інтелектуальної власності [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 568.

51. Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 575 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. –Ст. 1614.

52. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 574 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 34. – Ст. 1613.

53. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. –Ст. 1615.

54. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 3 серпня 2001 р. № 577 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1616.

55. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22 квітня 2005 р. № 247 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19. – Ст. 1008.

56. Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 12 квітня 2001 р. № 292 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Том 2. – Ст. 805.

57. Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2003 р. № 677 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – Ст. 2247.

58. Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 р. № 583 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 4 – Ст. 343.

59. Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. № 228 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19 – Ст. 1007.

60. Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 березня 2004 р. № 175 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – Ст. 693.

61. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18 квітня 2002 р. № 260 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 19. – Ст. 966.

62. Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності [Текст] : Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 4 травня 2005 р. № 273 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 22. – Ст. 151.

63. Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 липня 2003 р.

№ 244 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Ст. 1807.

64. Про затвердження Критеріїв заборони поширення сортів в Україні [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 серпня 2002 р. № 247 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. – Ст. 2053.

65. Про затвердження Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 29 липня 2002 р. № 211 /61 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 33. – Ст. 1548.

66. Про затвердження Положення про Державний племінний реєстр [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 20 травня 2002 р. № 134 /40 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 24(частина 2). – Ст. 1187.

67. Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 р. № 42 // Офіційний вісник України. – 2003.– № 13. – Ст. 589.

68. Про затвердження Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. № 390 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 250.

69. Про затвердження Положення про племінне свідоцтво (сертифікат) та зразків форм племінних свідоцтв (сертифікатів) [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України від 29 грудня 2002 р. № 416 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 5. – Ст. 201.

70. Про затвердження Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахо репродуктора [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 р. № 215 /66 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 35. – Ст. 1646.

71. Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України від 28 травня 2003 р. № 151 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 24. – Ст. 1162.

72. Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт [Текст] : Наказ Міністерства аграрної політики України від 3 вересня 2002 р. № 249 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. – Ст. 2054.

73. Про здійснення кваліфікаційної експертизи родів і видів рослин, сорти яких не підлягають державному випробуванню [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 червня 2005 р. № 262 // Режим доступу: www.rada.gov.ua.

74. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на сорт та відомостями, що занесені до Державного реєстру прав власників сортів рослин [Текст] : Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 29 травня 2003 р. № 142 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1233.

75. Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника [Текст] : Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 12 березня 2003 р. № 3-2 /139-43 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 14. – Ст. 639.

76. Про затвердження Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин [Текст] : Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 16 січня 2003 р. № 17-1 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 267.

77. Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення [Текст] : Наказ Державного комітету статистики України вiд 10 серпня 2004 р. № 469 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2362.

78. Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі [Електронний ресурс] : Наказ Державного патентного відомства України вiд 22 серпня 1995 р. № 129. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

79. Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України [Текст] : Наказ Міністерства оборони України вiд 5 березня 2001 р. № 78 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 12. – Ст. 527.

80. Правила домену .UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.a.iname.com.ua /ua_rules.phtml. – Загловок з екрану

81. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Електронний ресурс] : Постанова пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

82. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності [Текст] : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. // Юридическая практика. – 2004. – № 26. – С. 8–9.

Міжнародні договори:

83. Парижская конвенция об охороне промишленной собственности от 20 марта 1883 г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. – Т. 2. – К.: Ин Юре, 1999. – С. 46–52.

84. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р. // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т. 1: Право інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С. 186–224.

85. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апряля 1891 г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. – Т.2. – К.: Ин Юре, 1999.

86. Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів від 14 квітня 1891р. // Збірка вибраних міжнародних матеріалів. – К., 1999.

87. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р. // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.1: Право інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С.243-262.

88. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 р. // Збірка вибраних міжнародних матеріалів. – К., 1999.

89. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення. // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 2. – С.71-75.

90. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 02 грудня 1961 р. // www.rada.gov.ua

91. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д.Святоцкого, В.П. Петрова. – Т.2. – К.: Ин Юре, 1999.

92. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограмвід незаконного відтворення їх фонограм 1971 р. // Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.171-174.

93. Договір про закони з товарних знаків 1994 р. // Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. – К.: Вища школа, 1999. – С.441-465.

94. Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів від 7 березня 1978 р. //www.rada.gov.ua

95. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS). // Інтелектуальна власність. – 1999. – № 5, 6, 7.

 

Спеціальна література:

 

96. Авторское право Украины. Сборник нормативно-правовых актов / под ред. В.В.Ситцевого. – Издательство Агентства по защите прав авторов. Рес инкорпоралис. – 1996. – 164 с.

97. Алексеев С. В.

Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 502 с. – (Серия «Dura lex, sed lex»).

98. Андрощук Г. , Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Науч.-практ. Изд. – К.: Издательский Дом «Ін Юре», 2000. – С. 19. (164 с.).

99. Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність. – К., 2003. – № 4. – С. 29-35.

100. Афонін О. В., Харченко О. М., Руденко І.С Авторське право у видавничій справі в питаннях і відповідях. - К.: Нора-Друк, 2010. – 80 с

101. Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях М. – Наука. – 1973. – 336 с.

102. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб: Питер, 2001 – 414 с.

103. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.

104. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основые положения. Тенденции развития. – М. – Наука. – 1984. – 222 с.

105. Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служеюной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты // Хозяйство и право, 2003, № 5. С. 28-33.

106. Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // Інтелектуальна власність, 2002. – № 9. – С.3-9.

107. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелектуальна власність, 2002. – № 7-8. – С.10-18.

108. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

109. Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні. // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – С. 198-206.

110. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.

111. Денисова Р. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал. – 2003. – № 3. – С. 32 – 33.

112. Диба І. Комерційна таємниця //Юридичний вісник України, 2005, № 35.

113. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

114. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. – К., 2003. – № 4. – С. 3-7.

115. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера. Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

116. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр «Ін Юре», 2003. – 368 с.

117. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. В 4-х томах. Научно-практическое издание. Под общей редакцией доктора юридических наук, професора А.Д. Святоцкого. – К. – Інюре. – 1999. – 578 с.

118. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

119. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.

120. Коломиец А. Коммерческая тайна как объект гражданского оборота. – М.: Хозяйство и право, 2001. – 48 с. – (Прил. к журн. «Хозяйство и право», 2001, № 6).

121. Копылов В. А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 512 с.

122. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

123. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.

124. Кохановська О. В. Інформація як об’єкт правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Вип. 63-64. – С. 73-76.

125. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України, 2004, № 2. – С. 104-107

126. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнєва: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340 с.

127. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С.191-197.

128. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.

129. Левченко В.И. Правовая охрана селекционных дострижений. – М., 1983. – 168 с.

130. Лопатин В. Н.

Правовая охрана и защита коммерческой тайны // Законодательство, 1998, № 11. – С. 77-82.

131. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172с.

132. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – 135 с.

133. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в України. Харків, 2002. – 362 с.

134. Нікіфоров Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: Навч.-практ. посіб. Для вищих навч. зал. – К.: Олан, 2001. – 208 с.

135. Ніколаєва Т. Конфіденційна інформація // Юридичний вісник України, 2004, № 37.

136. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. – 2004. – № 11. – с. 131-135.

137. Носік Ю.В. Збереження комерційної таємниці в господарському судочинстві //Вісник господарського судочинства.– 2003. – № 3. – с. 214 – 223.

138. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / Назаренко Кредісов А.І., Ракша В.О.; За ред. А.І. Кредісова. — К.: Знання України, 2006. — 306 с.

139. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

140. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

141. Підопригора О. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. – К., 2003. – № 7. – С. 3-7.

142. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 4-ге вид. К.: «Ін Юре», 2006 – 672 с.

143. Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

144. Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков. М.: 2001. – 50 с.

145. Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів). Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.: 12.00.08 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 15 с.

146. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – 137с.

147. Рачковский В.В. Зарубежное законодательство о коммерческой тайне // Правоведение. – 1999. – № 3. – С.100 – 104.

148. Редько В.; Пічкур О. Захист прав селекціонерів і національних інтересів України! Міф чи реальність? // Інтелектуальна власність, 2001. – № 8. – С.15.

149. Рассомахіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні. // Юридичний журнал № 6. – 2004. – С. 79-83.

150. Рульєв В.; Туровцева В.; Саньков С. Правова охорона селекційних досягнень у садівництві // Інтелектуальна власність, 2003. – № 1. – С.19-22

151. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – Учебник. – М. – ТЕИС. – 1996. – с.702.

152. Сергеев А.П. Патентное право. Учебное пособие. – М. – 1994.

153. Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право, 2001, № 2. – С. 36 – 38.

154. Сляднева А. Определение понятия коммерческой тайны субъекта хозяйствования // Підприємництво, господарство і право, 2004, № 9. – С. 40-43.

155. Сляднєва Г.О. Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.: 12:00.04 / Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 16 с.

156. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.

157. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.

158. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фадеевої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1 – 480с.

159. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

160. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч.1. – 692 с., Ч.2. – 896 с.

161. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. – практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с.

162. Шестимиров А.А., Минаев А.А. промышленные образцы. – М. – 1996. – 397 с.

163. Шишмарева Е. В. Общие признаки информации, составляющей коммерческую тайну // Журнал российского права, 2004, № 9. – С. 73 – 80.

164. Шишка Р.Б. Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України. / Автореф. дис. док. юр. наук: 12.00.03. // Одеська національна юридична академія. – Одеса. – 2004. – 38 с.

165. Шишка Р.Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Вид-во Нац.ун-ту внтур.справ, 2002. – 368 с.

166. Штефан М.И. Ответственность за нарушение прав в сфере промышленной собственности и судебная защита этих прав. Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 10. – С. 41-44.

Предыдущая статья:Кримінальна відповідальність за порушення прав Следующая статья:ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
page speed (0.0178 sec, direct)