Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Право

Категорії спорів  Просмотрен 296

Суб’єкт, права якого порушені, може вимагати:

– визнання цього права; визнання правочину недійсним;

– припинення дії, що порушує право;

– відновлення становища, яке існувало до порушення;

– примусове виконання обов’язку в натурі;

– зміна правовідношення;

– припинення правовідношення;

– відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

– відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

– визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд також може захистити право інтелектуальної власності та охоронювані законом інтереси іншим цивільно-правовим способом, установленим договором чи законом.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої належать суперечки про визнання (чи невизнання) результату інтелектуальної діяльності об’єктом інтелектуальної власності. Стосовно об’єктів промислової власності це суперечки:

– пов’язані з відмовою у видачі патенту;

– по запереченнях третіх осіб проти видачі патенту;

– про визнання патенту недійсним.

До другої групи належать суперечки, що стосуються порушення прав:

– про заборону дій, які порушують права на патент;

– про відшкодування шкоди, заподіяної порушником патентних прав;

– про визнання дій такими, що не порушують патент;

– про після користування винаходів, пов’язане з укладанням чи використанням ліцензійних угод;

– про надання примусової ліцензії;

– про виплату винагороди автору роботодавцем;

– про компенсацію за використання винаходу державою тощо.

 

Предыдущая статья:Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності Следующая статья:Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
page speed (0.1833 sec, direct)