Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Право

Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності  Просмотрен 234

Перераховані нижче дії, вчинені без дозволу власника патенту на винахід або корисну модель, визнаються порушенням його прав:

– виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), використання такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (увезення) та інше введення його в цивільний оборот чи зберігання такого продукту в зазначених цілях;

– застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для використання в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту чи, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Порушенням прав визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (увезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим з застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Що стосується географічного зазначення походження товару, то порушенням прав визнається:

– нанесення його на товар чи на етикетку;

– нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;

– запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Крім того, порушенням прав власника свідоцтва на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

– застосування зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про право на його використання;

– застосування зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару чи географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо;

– застосування зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей чи інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке застосування завдає шкоди репутації зареєстрована зазначення або є неправомірним використанням його репутації;

– застосування зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

Указані далі дії, вчинені без дозволу власника свідоцтва на торговельну марку, визнаються порушенням його прав:

– нанесення знака на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в котрій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (увезення) та експорт (вивезення);

– використання його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

– застосування його в діловій документації чи в рекламі й у мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Неправомірне (без дозволу автора) використання творів є порушенням прав автора. Посилання користувача твору на низький художній чи науковий рівень твору, на мету, невеликий обсяг використання твору тощо не можуть братися до уваги при розв’язанні питання про відповідальність користувача.

Вважається порушенням особистих немайнових прав автора оприлюднення твору без зазначення імені автора, ілюстрування, спотворення твору, його зміна тощо.

Будь-яке відтворення чи використання твору без дозволу автора без виплати йому винагороди є порушенням його виключних майнових прав.

Використання виконань творів шляхом публічного оприлюднення виконань, фіксація їх на носії та розповсюдження зафіксованих виконань без дозволу виконавця є порушенням його прав.

 

Предыдущая статья:Державна реєстрація виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення Следующая статья:Категорії спорів
page speed (0.0144 sec, direct)