Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Право

Державна реєстрація виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення  Просмотрен 423

Законодавством України не передбачається обов’язкова державна реєстрація виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення (ПЗ). Внесення суб’єктів господарювання до реєстру відбувається на добровільній підставі відповідно «Положенню про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення»

Заява та документи, що до неї додаються, подаються в Державне підпиємство «Інтелзахист» (01042, м.Київ, вул. Івана Кудрі, 29; тел: 044-498-38-51) особисто заявником чи можуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням.

До заяви додаються наступні документи:

— копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

— витяг з статутних документів суб’єкта, який підтверджує, що зазначений вид діяльності передбачений як статутна діяльність цього суб’єкта;

— копія свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій;

— довідка державної податкової служби за місцем реєстрації про взяття суб’єкта на облік як платника податків;

— копія документа про присвоєння індивідуального податкового номера;

— авторські договори, ліцензійні угоди чи договори (контракти) або інші документи, якими підтверджується наявність у суб’єкта господарювання авторського права на програмне забезпечення або в яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення;

— документи, що підтверджують місцезнаходження суб’єкта.

Крім зазначених документів, у випадку, якщо суб’єкт здійснює розповсюдження програмного забезпечення на дисках для лазерних систем зчитування, до заяви додається копія ліцензії на виробництво (імпорт) дисків для лазерних систем зчитування. У разі коли розповсюджувач не є безпосередньо виробником (імпортером) дисків для лазерних систем зчитування, до заяви додається копія ліцензії на виробництво (імпорт) та документи, що підтверджують законність потрапляння дисків для лазерних систем зчитування від безпосереднього виробника (імпортера) до такого розповсюджувача. Реєстрація здійснюється безоплатно.

На виконання завдань, передбачених Концепцією легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року № 247-р, наказом Міністра освіти і науки України від 8 січня 2003 року № 8 утворено Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (надалі - Реєстр).

Для занесення до Реєстру необхідно подати до Державного підприємства "Інтелзахист" (Україна, 01601, м.Київ, вул.І.Кудрі, 29) особисто заявником, чи надіслати рекомендованим поштовим відправленням такі документи:

1. Заяву встановленого зразка (Додаток № 1 до Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, затвердженого наказом Міністра освіти і науки України від 8 січня 2003 року № 8). Перелік програмних продуктів може бути оформлено додатками до заяви. Заява разом з додатками надається на паперовому та електронному носіях.

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності.

3. Витяг із статутних документів, яким передбачено діяльність, пов`язану з виробництвом та (чи) розповсюдженням програмного забезпечення.

4. Копії свідоцтв про внесення до ЄДРПОУ та про реєстрацію платника податку на додану вартість.

5. Копію довідки державної податкової служби за місцем реєстрації про взяття суб`єкта на облік, як платника податків.

6.

Інформацію про тип носія, на якому розповсюджуються програмні продукти.

7. Авторські договори, ліцензійні угоди чи договори (контракти) або інші документи, якими підтверджується наявність у суб`єкта підприємницької діяльності авторського права на програмне забезпечення, або в яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення.

8. Документи, що підтверджують місцезнаходження суб`єкта підприємницької діяльності (копії договорів оренди, купівлі-продажу приміщення та інші).

9. Відомості про керівника і головного бухгалтера (назва посади, П.І.Б., контактний телефон).

10. Відомості про електронну адресу (E-mail) та адресу веб-сайту у мережі Internet.

Крім зазначених документів, у випадку, якщо суб`єкт підприємницької діяльності здійснює розповсюдження програмного забезпечення на дисках для лазерних систем зчитування, до заяви додається копія ліцензії на виробництво (імпорт) дисків для лазерних систем зчитування. У разі, коли розповсюджувач не є безпосередньо виробником (імпортером) дисків для лазерних систем зчитування, до заяви додаються документи, що підтверджують законність потрапляння дисків для лазерних систем зчитування від безпосереднього виробника (імпортера) до розповсюджувача та копія ліцензії на виробництво (імпорт) безпосереднього виробника (імпортера).

Заява та копії вищезазначених документів повинні бути завірені підписом керівника із зазначенням посади, прізвища, ініціалів та скріплені печаткою суб`єкта господарювання.

Усі вищезазначені документи необхідно надавати у паперовій папці із зав’язками.

Заява про внесення до Реєстру розглядається в місячний термін з дня надходження до Державного підприємства "Інтелзахист".

У випадку наявності і повноти усіх документів, необхідних для реєстрації, відповідності їх вимогам нормативно-правових актів та достовірності інформації відображеної у наданих документах, приймається рішення про внесення до Реєстру.

У разі надання неповних чи не оформлених належним чином документів, Уповноважений заклад робить письмовий запит заявнику про надання чи переоформлення документів. Термін внесення до реєстру, в цьому випадку, відкладається до надходження від заявника таких документів.

Після прийняття рішення про внесення до Реєстру заявникові, на його прохання, видається свідоцтво за встановленим зразком.

Внесення до Реєстру здійснюється на добровільних засадах. Оплата внесення до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення не передбачена.

 

Питання для самоконтролю знань.

1. Як охороняються комп'ютерні програми і бази даних?

2. Що потрібно для реєстрації комп'ютерних програм і баз даних в Україні ?

3. Що необхідно зробити для правомірного використання комп'ютерних програм і баз даних?

10. Які види договорів укладають у сфері використання програмного забезпечення?

11. Які основні умови необхідно зазначити в договорі при передачі права на використання програмного забезпечення?

 

Предыдущая статья:Види ліцензій на ПЗ Следующая статья:Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності
page speed (0.4911 sec, direct)