Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Право

Життєвий цикл об’єкта інтелектуальної власності  Просмотрен 255

Усе в цьому світі має початок і кінець. Об’єкт інтелектуальної власності не є винятком. Можна виділити п’ять етапів життєвого циклу об’єкта інтелектуальної власності (див. рис. 4.3): створення об’єкта інтелектуальної власності, набуття прав на об’єкт інтелектуальної власності, використання (комерціалізація) прав на об’єкт інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності, утилізація об’єкта інтелектуальної власності.

 

 

Рисунок 4.3 – Життєвий цикл об’єкта інтелектуальної власності

 

Створення об’єкта інтелектуальної власності розпочинається з ідеї. Наприклад, це може бути ідея винаходу або художнього твору. У підприємницькій діяльності ідеї, як правило, направлені на підвищення конкурентоспроможності технологій або виробів. Далі йде розроблення цієї ідеї. Наприклад, якщо це винахід, то необхідно зробити патентний пошук, щоб переконатися, що таких винаходів ще не було. Потім перевірити цю ідею експериментально. Закінчується створення об’єкта інтелектуальної власності оформленням його на матеріальному носії (папері, електронному носії тощо) таким чином, щоб він став зрозумілим для інших осіб.

Набуття прав на об’єкт інтелектуальної власності, як правило, завершується отриманням від держави охоронного документа – патенту або свідоцтва на нього. Наявність такого документа великою мірою унеможливлює порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності з боку недобросовісних конкурентів.

Використання прав на об’єкти інтелектуальної власності є найпродуктивнішим етапом їх життєвого циклу.

До цього етапу об’єкти інтелектуальної власності не приносили користі розробнику. Навпаки, витрачалися кошти на їх створення та набуття правової охорони. І тільки на етапі використання (комерціалізації) компенсуються попередні витрати, а також одержується прибуток – власне те, для чого в більшості випадків створюються об’єкти інтелектуальної власності.

Захист прав здійснюється у випадку, коли ці права порушуються недобросовісним конкурентом. Чинне законодавство України надає власнику прав на об’єкт права інтелектуальної власності декілька шляхів захисту своїх прав. Нині розгляд справ, пов’язаних із правами інтелектуальної власності, здійснюється в адміністративному або судовому порядку.

Утилізація є останнім етапом життєвого циклу об’єкта інтелектуальної власності. Оскільки за визначенням об’єкт інтелектуальної власності є нематеріальним, то немає необхідності його знищувати або переробляти у щось інше. Просто після закінчення юридично визначеного строку дії прав інтелектуальної власності він зникає як об’єкт власності й переходить у суспільне надбання. Тобто будь-хто може його використовувати без дозволу правовласника.

 

Питання для самоконтролю знань.

 

1. Що таке комерціалізація в сфері інтелектуальної власності?

2.Які існують види договорів про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності.

3. Що таке трансфер технологій?

4.. Охарактеризуйте основні підходи та методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності.

5. Які є переваги та недоліки у кожного з методів визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.?

6. Особливості життєвого циклу об’єкта інтелектуальної власності.

Предыдущая статья:Послідовність оцінки Следующая статья:Авторське право, його види
page speed (0.16 sec, direct)