Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Право

Договір комерційної концесії  Просмотрен 253

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за платню (роялті) право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав із метою виготовлення й (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Договір комерційної концесії є одним із новітніх договірних інститутів у цивільному праві України. У світовій практиці відповідний інститут має назву «франчайзинг» (фр. franchissage – пільга, привілей).

Суть відносин, що виникають унаслідок договору комерційної концесії полягає в тому, що одна сторона передає іншій стороні за платню на певний строк чи безстроково права на використання торговельної марки, фірмового найменування, ноу-хау тощо, надає їй консультаційну або технічну допомогу у виробництві й реалізації продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Така схема дає великим компаніям змогу розширювати ринки збуту, а маленьким і середнім – ефективно здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи при цьому засоби індивідуалізації, ноу-хау, репутацію та діловий досвід перших.

За розподілом прав і обов’язків у зобов’язанні, що виникає за ним, договір є двостороннім – права й обов’язки мають обидві сторони.

За способом укладення договір комерційної концесії є консенсуальним – він вважається укладеним із моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.

Сторонами у договорі виступають суб’єкти підприємницької діяльності.

Договір комерційної концесії є самостійним видом цивільно-правового договору (а не різновидом ліцензійного договору).

Предыдущая статья:Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності Следующая статья:Договір комерційної субконцесії
page speed (0.0123 sec, direct)