Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Право

Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар  Просмотрен 274

4.1.1. Особливості права інтелектуальної власності як товару

Товар – це продукт праці, виготовлений для продажу. Цей продукт стає товаром, якщо на нього визначена ціна. Майнові права на об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) мають ознаки товару, тому що вони є продуктом праці й можуть мати ціну.

До основних властивостей будь-якого ринкового товару належать:

а) корисність;

б) рідкість – властивість, протилежна загальнодоступності;

в) універсальність – придатність до обміну на гроші або на будь-які інші ринкові товари.

Корисність розуміють як здатність задовольняти будь-яку потребу. Тобто якщо об’єкт інтелектуальної власності нікому не потрібний, то він не може стати товаром.

Найважливішою є властивість рідкості, що перетворює корисність продукту в комерційну цінність, а сам продукт – у товар.

Рідкість для об’єктів інтелектуальної власності реалізується ідеально тому, що за визначенням об’єкт інтелектуальної власності повинен бути новим, оригінальним, неповторним. Наявність перших двох властивостей для матеріальних об’єктів звичайно майже автоматично забезпечує третю. Але для права інтелектуальної власності ця властивість має суттєві відмінності.

З третьою властивістю товару – універсальністю тісно пов’язана його оборотоспроможність, що припускає відчуження прав інтелектуальної власності як від індивідуума, так і від підприємства. Тільки у цьому випадку права на об’єкти інтелектуальної власності можуть обертатися як товар у його звичайному розумінні.

Предыдущая статья:Охорона об’єктів суміжних прав. Следующая статья:Інтелектуальна власність як нематеріальний актив
page speed (0.0132 sec, direct)