Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Биология, Зоология, Анатомия

Основные функции, объем и физико-химические свойства крови

Основные свойства сердечной мышцы

Дыхательный акт и вентиляция легких

Язык лошадей

Рівні організації життя.

Лекці. Тема: Цитоплазма. Органели. Включення

Клітинне дихання

Пластиди, їх функції і будова, Фотосинтез

Обмін речовин і енергії в клітині, Метаболізм – основа існування живих систем

Клітина , як цілісна система, Самовідтворення клітини, Мейоз, його цитологічна і цитогенетична характеристика, Біологічне значення

Сучасна клітинна теорія

Лекція: Тканини рослин, Покривна тканина

ЛЕКЦІЯ. Скелет, особливості його будови та розвитку в дрібних свійських тварин.

Лекція. Неорганічні речовини.

Органічні речовини, їх різноманітність та значення в існуванні живих істот. Історія вивчення.

Особливості будови м’язів тулуба в дрібних свійських тварин

Дисахариди

Лекція. Особливості структурно-функкціональної організації нервової системи в дрібних свійських тварин

АТФ –будова та функції.

Вітаміни, їх роль у життєдіяльності організмів.

Лекція: Біологічно активні речовини. Гормони , фактори росту

Історія вивчення клітини.Сучасна клітинна теорія

Лекція Тема : Клітинні мембрани.

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ В ДРІБНИХ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН

Биополимеры. Углеводы, липиды.

Химический состав клетки

Таблица Антропометрический профиль физического развития испытуемого, Задание 1. Исследование работоспособности в динамике урока

Свойства возбудимых тканей. Раздражители, их классификация.

Лекція. Відділ голонасінні – Pinophyta

Клас Саговникові – Cycadopsida

page speed (0.0108 sec, direct)