Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Биология, Зоология, Анатомия

Клітина , як цілісна система, Самовідтворення клітини, Мейоз, його цитологічна і цитогенетична характеристика, Біологічне значення

Сучасна клітинна теорія

Лекція: Тканини рослин, Покривна тканина

ЛЕКЦІЯ. Скелет, особливості його будови та розвитку в дрібних свійських тварин.

Лекція. Неорганічні речовини.

Органічні речовини, їх різноманітність та значення в існуванні живих істот. Історія вивчення.

Особливості будови м’язів тулуба в дрібних свійських тварин

Дисахариди

Лекція. Особливості структурно-функкціональної організації нервової системи в дрібних свійських тварин

АТФ –будова та функції.

Вітаміни, їх роль у життєдіяльності організмів.

Лекція: Біологічно активні речовини. Гормони , фактори росту

Історія вивчення клітини.Сучасна клітинна теорія

Лекція Тема : Клітинні мембрани.

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ В ДРІБНИХ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН

Биополимеры. Углеводы, липиды.

Химический состав клетки

Таблица Антропометрический профиль физического развития испытуемого, Задание 1. Исследование работоспособности в динамике урока

Свойства возбудимых тканей. Раздражители, их классификация.

Лекція. Відділ голонасінні – Pinophyta

Клас Саговникові – Cycadopsida

Лекція . Хвощи

Общая характеристика и особенности внешнего строения бесчерепных.

Особливості будови грибної клітини

Геоботаніка. Вступна лекція. Література

Лекція. Лишайники.

Лекція. Вищі спорові рослини. Відділ мохоподібні

Лекція 2. Поняття фітоценозів та їх організація

РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА

Практичне заняття. Тема : Вивчення складу і структури фітоценозів

page speed (0.015 sec, direct)